Co čeká média v roce 2020

2. únor 2020

Na začátku každého roku se objeví řada úvah na téma, jaký bude, co přinese v různých oborech. Zdálo by se, že je to jen takový nezávazný odhad, ale ve skutečnosti mají různé ankety a analýzy celkem slušnou vypovídací hodnotu. Nikoli snad proto, že by se dokázaly neomylně trefit do trendů a událostí, ale ukazují zřetelně, jak přemýšlejí odborníci, zabývající se děním v určité oblasti, či jaké má širší veřejnost představy o dalším vývoji. Dobře je to vidět na médiích.

Prognóz o jejich vývoji jsem za posledních deset let přečetl na přelomech roků značné množství. Některé se naplnily, ale mnohé zůstaly v rovině zbožných přání - například jinak, než si experti představovali, se vyvíjela tištěná média, jimž mnozí předpovídali rychlý zánik. Je dobré si to připomenout při čtení těch letošních prognóz.
V anketě, kterou uspořádala agentura Reuters, odpovídalo 233 mezinárodních mediálních expertů a manažerů, z toho 48 šéfredaktorů z 32 zemí. Jejím cílem bylo stanovit výhled na letošní rok, týkající se vývoje médií a s nimi spojených technologií. Co se týče firem, v nichž působí, 73 procent dotázaných uvedlo, že jsou přesvědčeni o jejich dalším růstu, ale celkově vzato prognóza budoucnosti mediálního světa nevyznívá úplně pozitivně, jen 46 procent očekává, co se týče žurnalistiky, příznivý vývoj. Hlavním důvodem pro jistou skepsi je rostoucí ekonomický a politický tlak na novináře v řadě zemí.
Vydavatelé se domnívají, že stále důležitějším zdrojem příjmů jsou čtenáři, respektive uživatelé. Polovina dotázaných se dokonce domnívá, že v roce 2020 budou nejdůležitějším zdrojem příjmů, třetina předpovídá, že se příjmy z prodeje a předplatného vyrovnají s penězi získanými z reklamy a jen 14 procent má za to, že reklama bude i nadále nejdůležitějším zdrojem financí. Co to znamená? V tištěných a online médiích například velmi důležitou věc - aby lidé byli ochotni za ně platit, musejí být obsahy co nejkvalitnější, nejatraktivnější. To představuje mimo jiné i investice do jejich tvůrců, rešeršistů a podobně. O kvalitní novináře bude tedy stále větší zájem.
„Soutěž o každého, kdo je připraven platit za kvalitní zpravodajství, se výrazně zesílí, “ říká autor studie Nic Newman. S tím souvisí i další trend - data uživatelů a současně posílení jejich ochrany budou v roce 2020 ústředními tématy současně se snahou podchytit ty, kteří jsou stále ještě schopni rozlišit kvalitní žurnalistiku od nekvalitní, a nabízet jim i další obsahy - tematické speciály, knihy, videa a tak dále. Nelze ovšem nevidět i rizika - usilování o co největší atraktivitu může vést k porušení novinářských standardů, vyhledávání marginálií na úkor podstatných událostí, nerespektování práv na ochranu osobnosti.
Vztah médií k velkým platformám, jako jsou Facebook, Google nebo Amazon, hodnotí dotázaní velmi rozdílně. Z médií má mezi lidmi nejpozitivnější obraz Google. Facebook nebo Twitter jsou na jedné straně pro média důležitými zdroji, i proto, že pro některé politiky se staly hlavním komunikačním kanálem, na straně druhé je ohrožují - šíří v značném množství také manipulace, falešné zprávy, a to rychlostí, které novinář nemůže konkurovat, neboť on musí informace ověřovat a analyzovat. Velkým tématem letošního roku bude podcast. Ostatně více než polovina dotázaných uvedla, že společnost, pro niž pracují, chce investovat do audioformátů. Do značné míry se tak vytváří silná konkurence rozhlasovým stanicím. V roce 2020 chtějí také vydavatelé více využívat umělé inteligence - především k optimalizaci obsahů nebo v komerční oblasti.

autor: Milan Kruml
Spustit audio

Více o tématu