Umění z NDR jako fenomén. Cesty poválečné německé malby jsou zapeklitější, než se dosud zdálo

25. duben 2022

Po připojení bývalé NDR ke Spolkové republice Německo jsme si mohli jen představovat, že se vbrzku „narovnají“ i vzájemné vztahy v oblasti umění.

Jenže ani sama destrukce berlínské zdi německý národ nesjednotila tak lehce, jak si ti východní, ale i západní Němci zprvu mysleli. Nejen že obyvatelé východní části začali po čase trpět neočekávanou „ostalgií“, ale i vztahy v oblasti výtvarného umění procházely peripetiemi pokud možno ještě složitějšími.

Obchodníci s uměním – jako byl obzvláště jasnozřivý podnikatel a kunsthistorik Peter Ludwig – měli „nos“, když začali ještě za časů „železné opony“ nakupovat díla nejvýraznějších představitelů takzvaného socialistického realismu z východoněmeckých státních sbírek, ale i uměleckých ateliérů. Nemuselo tedy jít o představitele výtvarného undergroundu (jako tomu bývalo u nás), takoví se často dokázali na západní scéně prosadit i „po vlastní ose“.

Gerhard Richter: Abstraktní obraz, olej na plátně, 1990

Problém vězel hlouběji. Jak dokládají velice objevné a poučené texty v publikaci Umění NDR. Dědictví na obtíž?, editované Matějem Forejtem a vydané Galerií Rudolfinum, onen zpětně opovrhovaný socialistický realismus se v NDR stal jen jinou tváří, jiným výhonkem původních silných projevů předválečné avantgardy, jež zejména v „lipské škole“ dosáhl velice originálních a na světovém uměleckém trhu také žádaných výsledků. Navazoval totiž na tak slavná jména expresivní figurace a hnutí „nové věcnosti“, jakými byli George Grosz, Max Beckmann či Otto Dix.

Východoněmečtí malíři, představitelé monumentálního figuralismu, Willi Sitte, Bernhard Heisig a Werner Tübke, byli dokonce v roce 1977 přizváni k účasti na světové výstavě documenta 6 v Kasselu. Ano, o tom se našim tehdejším pánům profesorům AVU a VŠUMPRUM mohlo jenom zdát. Ostatně i Gerhard Richter, dnes snad nejuznávanější německý umělec, před svou emigrací do Západního Berlína vytvářel velkorysé socialistickorealistické fresky. A takový Hermann Glöckner coby vynikající abstrakcionista, světem oceněný až na sklonku života, „svou“ NDR nikdy neopustil.

Obálka publikace Umění z NDR

Ano, cesty poválečné německé malby jsou zapeklitější, než se nám dosud zdálo. V celé věci může hrát roli i odkaz monumentální figurace v nacistickém pojetí spolu s antagonistickým vlivem jihoamerických levicových muralistů s Diego Riverou v čele…

Výklad dějin umění se dnes stává – metaforicky řečeno – územím pohyblivých písků. Jen pro příklad: modernistické malířství západního Německa se vyvíjelo v abstraktním modu, jenž zpětně přicházel ze Spojených států, jakkoli jeho počátky lze mimo jiné nalézat v sovětské avantgardě…

autor: Jaroslav Vanča
Spustit audio

Související