Znalec lidské duše. Před šedesáti lety zemřel zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung

23. květen 2021

Švýcarský psychiatr, syn venkovského pastora, který zemřel 6. června 1961, byl jedním z největších znalců lidské duše. Zakladatel analytické psychologie se zajímal o mýty, pohádky i astrologii, pronikal do hájemství snu, jógy i zenu.

Šíře oblastí jeho zájmu je tak obrovská, že se zdá, že v popisu lidské psýchy snad nic nepominul. Zajímá vás, jak nevědomí ovlivňuje naše „realistické“ vědomí? Nahlédněte do Jungových spisů. A jak se sváří ženský a mužský princip v jedné osobnosti? Výtečně to popsal právě Jung. Všichni rozlišujeme své bližní na introverty a extroverty, aniž si možná uvědomujeme, že používáme jazyk Jungův.

Ukázka z Červené knihy C. G. Junga

Jung překračuje hranice psychologie, jeho myšlenky inspirují filozofii, etiku, politologii, historii, pedagogiku, medicínu, uměnovědy. A nejen je. Jungova analýza symbolu, učení o mandale míří k citlivosti básníků. Dovolím si tvrdit, že tento švýcarský mág ovlivnil i amerického filmového režiséra Davida Lynche. Zkuste si vybavit symboly, s kterými Lynch pracuje v Městečku Twin Peaks (bílý vigvam jako centrum poznání a útočiště), a zamyslete se, jak souznějí s Jungovým systémem.

Až ostudná je reflexe Jungova díla v českém prostředí.

Mnohdy se dávají do opozice dva velikáni psychologie 20. století – Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Je to omyl. Spíše než o vztahu učitel-žák je vhodné hovořit o vzájemném respektu, důvěře a přátelství. Vzájemně se inspirovali pět let – pak se jejich cesty rozešly. Znalci hovoří o základní příčině – Freud byl myslitelem 19. století, avšak Jung svou univerzálností mířil až do století současného. V určité chvíli si už nemohli porozumět.

Až ostudná je reflexe Jungova díla v českém prostředí. Před válkou byl pokládán za méně srozumitelného než Freud, po válce vadil omezeným ideologům. Teprve po roce 1989 se zásluhou osvícených nakladatelů a výtečného překladatele Karla Plocka českému čtenáři odkryla významná část díla tohoto myslitele.

autor: Alena Sojková
Spustit audio

Související