Život v utrpení, či dobrovolně zvolená smrt? Před dvaceti lety Nizozemsko legalizovalo eutanazii

28. březen 2022

Jednu z nejzávažnějších etických otázek lidstva prolomilo 1. dubna 2002 jako první na světě Nizozemsko, když legalizovalo ve své zemi eutanazii a asistovanou sebevraždu.

Uzákonění předcházely od šedesátých let filozofické, náboženské a etické diskuse, především nad tématem, kdy s umělým prodlužováním života, které jedinci nepřináší úlevu, ale jen další utrpení, přestat a život ukončit.

Nicméně ve většině zemí světa, vyjma Lucemburska, Belgie, Kanady, Kolumbie a Nového Zélandu, zůstává eutanazie nezákonná. V České republice se eutanazie trestá jako vražda, asistovaná sebevražda je trestná a asistujícímu hrozí několik let vězení. V právní vědě se o otázce přípustnosti či nepřípustnosti eutanazie a její legalizaci diskutuje nejméně od počátku 18. století. Vždy vyvolává mnoho pochybností, které vycházejí především z obav o jejím možném zneužití.

lékař eutanázie.jpg

Historie potvrdila, že postoj – život nehodný života – týkající se zpočátku pouze těžce nemocných se postupně rozšiřoval. V úvahu přicházely i osoby neproduktivní, ideologicky a rasově nežádoucí. Legální praxi zabíjení nemocných a handicapovaných praktikovali ve starověkém Řecku a v Římě, zakázalo ji až křesťanství. K opětné legalizaci přistoupilo ve 20. století nacistické Německo.

Můžeme dobrovolnou smrt vnímat jako protiklad umění žít?

Eutanazie měla a má své zastánce a své odpůrce, každá strana předkládala pádné argumenty. Když vyjdeme z Aristotela, který říká, že etika je uměním žít, můžeme chápat nepřirozenou, ale dobrovolnou smrt jako dovršení umění žít a umění být? Můžeme ale také dobrovolnou smrt vnímat jako protiklad umění žít? Od první legalizace eutanazie v demokratickém státě uplynulo dvacet let, ale diskuse o ní nekončí, naopak vyvstávají otázky nové, týkající se autonomie jedince: Je absolutní autonomie možná, když její hranice končí tam, kde by jedinec svým jednáním narušil autonomii druhého člověka?

autor: Anna Novotná
Spustit audio

Související