Výpravy za časů korony: Na Babu za „zdravou“ architekturou

10. leden 2021

Výlet na Babu, prvorepublikovou modernistickou vilovou kolonii v pražských Dejvicích, je v jistém smyslu výhodné učinit právě v zimním období.

Přísné horizontály a kolmice funkcionalistické architektury nyní vystávají jaksi definitivněji než v přívětivějším čase rozbujelé zeleně, do níž jsou zasazeny. To ostatně odpovídalo i urbanistickému konceptu architekta Pavla Janáka, preferujícího mimo jiné i zásady zdravého bydlení. Coby projektant prosadil i jednorázové zastavění zdejších volných pozemků v letech 1928–1932, při němž vzniklo třiatřicet staveb, od minimalistického domku po velkorysou rodinnou vilu. Stavělo se v celkové betonové konstrukci, jen někde s použitím železobetonového skeletu, samozřejmostí však byly terasy a balkony. Není divu, že pro věrozvěsty pozdějšího socialistického urbanistického plánování šlo o „buržoazní intelektuální experiment“.

Dům Heřman, architekt Oldřich Starý

Jakkoli nyní jde o městskou památkovou zónu, od loňského roku dokonce – spolu s dalšími evropskými funkcionalistickými celky – oceněnou značkou Evropské dědictví, žádné informační tabule či plánek zde nenajdete. Před lety navrhovanou naučnou stezku, či přímo označení konkrétních architektonicky cenných a památkově chráněných domů jejich současní obyvatelé odmítli, a tak při jejich vyhledávání počítejte s jakousi „bojovkou“.

Vodítkem vám může být jen úsek červené turistické značky, vedoucí od autobusové zastávky U Matěje ke zřícenině Baba ulicí Nad Paťankou, v níž se ostatně setkáte s několika hodnotnými vilami architektů Jana Gočára a Pavla Janáka. Ještě před zříceninou viničného domu (a tedy i nádherným výhledem na Prahu) uhnete doleva vzhůru, kde narazíte na ulici Na Ostrohu, jíž se pak dáte opačným směrem. Ji přetínající ulice Jarní vás dovede opět dolů, k ulici Na Babě. A v takto vytýčeném kosodélníku naleznete téměř všechny významné domy a vily takříkajíc pěkně po kupě.

Dům Linda, architekt Pavel Janák

Při této edukativní procházce si můžeme připomenout fakt, že Janákova osada se stala výjimečnou manifestací myšlenek meziválečné konstruktivistické a funkcionalistické avantgardy nejen novým pojetím dispozic, materiálu, výrazu a krajinného začlenění, ale také volným způsobem zastavění mimo tradiční uzavřený blok.

autor: Jaroslav Vanča
Spustit audio

Související

Více o tématu