Magnetismus vltavské Mozaiky funguje i po čtvrtstoletí

10. leden 2021

Rozhlasová Mozaika letos slaví pětadvacetiny. Je stálicí vltavského programu od ledna roku 1996. O tom, jak se její náplň v průběhu let proměňovala, kdo se na její přípravě podílí a jak se vyrovnala s loňským kulturním úhorem, mluví vedoucí Redakce kulturní publicistiky Českého rozhlasu Vltava a editor Mozaiky Antonín Pfeifer.

Jaké byly prapočátky Mozaiky?

Jejím předchůdcem bylo Studio Vltava, které začalo vysílat v roce 1995. U jeho zrodu stáli tehdejší vedoucí kulturní redakce Eva Králová a šéfredaktor stanice Oldřich Knitl. A z toho pak v lednu 1996 vykrystalizovala Mozaika jako ranní hodinový blok.

Jak se tento formát vyvíjel?

Vývoj lze popsat ve třech rovinách. Jednak se změnilo mediální prostředí vůbec. Výrazně přibylo informací a způsobů, jak se šíří – například po sociálních sítích. Proto musíme mnohem víc filtrovat a vybírat z velkého objemu informací. Také se proměnila rozhlasová technologie. Dnes pracujeme s digitálními technologiemi a celorozhlasovým redakčním systémem, který umožňuje sdílet příspěvky. Nu a třetí rovina je prezentace Mozaiky na našich webových stránkách, kde si posluchači mohou dohledat příspěvky, videa i fotografie vztahující se k aktuálnímu vysílání.

tým vltavské Mozaiky: Antonín Pfeifer, Naděžda Hávová, František Šedivý

Jak jste se jako kulturní magazín, který přináší recenze aktuálních divadelních představení, filmů, koncertů, výstav, vyrovnali s loňským umrtvením živé kultury?

Nová šéfredaktorka Vltavy Jaroslava Haladová přišla s konceptem výrazného posílení živého vysílání. Od léta 2019 jsme připravovali novou koncepci publicistických pořadů, aby byly dramaturgicky i editorsky propojené. Spuštění nového schématu připadlo na duben loňského roku, tedy do období nejtužších uzávěr. Měli jsme dvě možnosti: buď kulturní obsah výrazně zredukujeme, půjdeme například cestou repríz, nebo připravenou změnu uskutečníme. A to znamenalo zdvojnásobit objem živě vysílaného bloku – ráno jsme Mozaiku rozšířili na čtyři hodiny, odpoledne jsme přidali další dvě hodiny. Brali jsme to jako službu posluchačům a zprávu, že kultura nezmizela.

Přesto se náplň Mozaiky musela v těchto podmínkách změnit.

Začali jsme více recenzovat online události, posílili jsme zpravodajství ze zahraničí a z regionů a vymysleli jsme nové tematické cykly, například procházky po stopách Adolfa Loose či Ludwiga van Beethovena v Praze, ale i cykly o americké literatuře nebo britských galeriích.

Čtěte také

Všeobsáhlá kulturní publicistika také vyžaduje renomované spolupracovníky.

A taky je máme! Jdou s námi už řadu let. Namátkou Alice Aronová, Jaroslav Beránek, Helena Havlíková, Jan Nejedlý, Jana Soprová, Hana Ulmanová, a přibyli další: Petr Nagy, Marcela Magdová, Lucie Němečková, Adam Štěch, Milan Bátor…Úzce spolupracujeme se zpravodajstvím Českého rozhlasu, zejména z regionů. Lidé jako Blanka Mazalová, Pavla Kuchtová nebo Gabriela Hauptvogelová jsou pro nás nezastupitelní. Čtenářům Týdeníku Rozhlas jsou dobře známé Úvahy, o které se stará Teresie Bečková.

S novým schématem Vltavy se neproměnila jen Mozaika, ale i další kulturněpublicistické pořady na Vltavě…

To jsem rád, že to zmiňujete, protože to je pravda. Posluchači si jistě všimli změn ve Vizitce s moderátory Markétou Kaňkovou a Ondřejem Cihlářem, jsou tu odpolední Akcent, Artcafé… Jde nám o to, budovat široký a přístupný pohled na kulturu. V tradiční podobě jsme zachovali jen sobotní Víkendovou přílohu.

Vltavská Mozaika: Naděžda Hávová, Antonín Pfeifer, František Šedivý

Proč jste se rozhodli pro stálou dvojici a upustili jste od rotace moderátorských dvojic v Mozaice?

V ranní Mozaice je role moderátorů klíčová a my jsme chtěli dát vysílání jakýsi sjednocující prvek. Současná dvojice Naděžda Hávová a František Šedivý přináší pozitivní energický náboj. A s úsměvem. Nesmíme však zapomenout ani na průvodce odpolední Mozaikou – Martina Luhana, Lenku Novotnou, Danielu Čermákovou nebo Michaelu Ditrichovou.

Hudba v Mozaice se také proměnila. Na rozdíl od dříve převažujícího podílu klasické hudby nyní slyšíme jazz, folk i alternativu.

U hudební složky Mozaiky stály v průběhu času osobnosti jako Josef Třeštík, Robert Škarda, Wanda Dobrovská, Veronika Lucassen, Kristýna Šrámková… Nynější hudební dramaturg Jan Kyncl se snaží vyvážit všechny žánry a styly. Novinkou je, že na internetu lze dohledat playlisty se skladbami, které v Mozaice zazněly.

Jak dlouho jste budoval současný tým?

Od počátku jsou s Mozaikou spjati Karel Oujezdský a Tomáš Pilát. A dnes i Veronika Štefanová, Šárka Jančíková, Alena Rokosová, Daniel Jäger, Lucie Malušková, Martina Kolajová, Jan Zítka a Tomáš Klement. Základní kámen kulturní publicistiky na Vltavě – duch a smysl našeho činění – platí i pro rozlišení našich spolupracovníků. Lidé, kteří s Mozaikou dlouhodobě spolupracují, jsou týmoví hráči, kterým jde o řemeslo a službu posluchači, ne o sebeprezentaci. A tenhle magnetismus stále bezpečně funguje. Takhle to bylo dáno před pětadvaceti lety a platí to dodneška.

autor: Alena Sojková
Spustit audio

Související

Více o tématu