Tragédie po tragédii. Příběhy lidických žen v rozhlasové hře Jakuba Čermáka

30. květen 2022

Desátého června si připomeneme 80. výročí vyhlazení Lidic. Běsnění, kterým se nacisté mstili českému národu za atentát na říšského protektora Heydricha, stálo životy 340 lidických obyvatel. Kromě několika dětí určených na převýchovu v německých rodinách se konce války dočkalo 143 lidických žen, které přežily internaci v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Osudům jejich společenství se věnuje hra Jakuba Čermáka Lidické ženy, kterou v premiéře 7. června uvede stanice Vltava.

Jak jste se dostal k příběhu lidických žen a co vás na něm zaujalo?

Lidice pro mě byly dávným symbolem, o tragédii obce jsem měl spíš povšechné znalosti a příliš mě neoslovovala. Ale později jsem četl rozhovory s posledními lidickými ženami a v nich mě zaujalo několik konkrétních zmínek o návratu, ty mi zhmotnily emoce, které jsem předtím nedokázal vyčíst. Silně ve mně rezonoval například popis, kdy se lidické ženy vracejí do Československa a vítá je posádková hudba. Ony stále nevědí, že muži jsou mrtví a děti ztracené nebo zavražděné. Jedna z nich pozoruje tu připravenou slávu a řekne: „To se muselo stát něco strašného, že nás takhle vítají.“ Tenhle okamžik radosti, kterou náhle srazí žal, mnou otřásl. Když jsem se nořil do dalších pramenů, oslovil mě ještě jeden aspekt – téma oběti. Lidické ženy jsou jednoznačné oběti, ale přesto – nebo právě proto – později dělají rozhodnutí, která nám můžou připadat sporná. Jejich jedinečná zkušenost jim dává zvláštní citlivost, ale také přecitlivělost vůči řadě věcí.

Jaké jsou „hlavní příběhy“ lidických žen po návratu? Hledání dětí? Vyrovnávání se s přeživšími lidickými muži? Pokus o obnovení ztraceného domova?

Mám pocit, že se zpronevěřím všem dramaturgickým pravidlům, ale přiznám se, že si sám nejsem jistý, co je oním hlavním příběhem. Od začátku jsem to cítil tak, že hlavním hrdinou – nebo spíše hrdinkou – je samotná obec, ono ženské společenství. Výše uvedené linie se tu navzájem proplétají v podobě jednotlivých osudů. Samozřejmě linka ztráty dětí je nesmírně trýznivá a snad každého se musí emocionálně dotknout. Jiným způsobem oslovuje vztah lidických žen k přeživším mužům – celkem přežili tři a ani jeden nebyl do poválečného kolektivu přijat. Že se jedná o mimořádně živou událost, dokládají i spory, které se vedou o osazení pamětní desky dvou z nich – letců RAF – na pietním území. Vidím v nich potvrzení, že se tu střetávají různé postoje, že ani současným obyvatelům Lidic není jejich historie lhostejná a že i pro ně jde o komplikované rozhodnutí.

Jakub Čermák

Váš text se po formální a jazykové stránce jeví jako antické drama, zároveň v něm zpracováváte množství dobových dokumentů a historických detailů. Jak spolu šly dohromady antické hledisko věčnosti a řeč historických dokumentů?

Když mě poprvé napadlo věnovat se lidickým ženám, začal jsem si chystaný tvar pojmenovávat jako „tragédii po tragédii“ a určitým předobrazem mi byly Eurípidovy Trójanky. Společné mají to, že jak příběh lidických žen, tak Trójanek se odehrává poté, co skončí ta velká událost. Zdá se, že je vše uzavřeno. Vyhlazení Lidic i pád Tróje. Ale pro přeživší ženy nic neskončilo, ony následky války trpí dál a budou se s nimi vyrovnávat celý život. Konkrétní forma vznikala dost intuitivně, teprve v průběhu psaní. Nicméně od začátku jsem věděl, že nechci usilovat o realismus. Zdálo se mi, že očištěná, stylizovaná forma lépe míří k jádru věci. A během zpracovávání pramenů jsem překvapivě zjistil, že například jazyk ze čtyřicátých let se v mnohém blíží mluvě, kterou jsem nakonec zvolil. Díky tomu bylo možné použít i nějaké téměř přesné citace, aniž by z poetiky celého textu vystupovaly, například projev Anny Hroníkové na první lidické tryzně.

Čtěte také

Vztahujete se ke skutečným událostem a osudům reálně existujících postav? Jak moc pracujete s autorskou licencí? A do jaké míry jste cítil povinnost dostát historické pravdě?

Musím přiznat, že při zpracovávání tohoto tématu jsem cítil obrovskou zodpovědnost. A velká dilemata. Je samozřejmě zásadní rozdíl vytvářet nějaký vlastní fikční svět a vstupovat do reálné historie, která může být stále živá. I z toho důvodu jsem se snažil si příliš nevymýšlet. Do určité míry to nebylo třeba, poválečná historie Lidic je sama o sobě silná, vrstevnatá a bohatá na příběhy. Na druhou stranu dramatický tvar není historická studie a musí fungovat ve svém žánru, takže jsem třeba několik osudů různých lidických žen spojil do jedné postavy. Pozměnil jsem i většinu původních jmen. Nerad bych, aby rozhlasová hra někoho zranila. Ale také jsem si zakázal zamlčovat události ze života obce, které na ni vrhají nějaký stín. Nejde tu v žádném případě o nedostatečnou úctu, ale o pokus obsáhnout komplexnost celého tématu.

Při zpracování podobné látky se samozřejmě nabízí konzultovat text s odborníky z řad historiků. Koho jste využil vy?

Na začátku jsem oslovil svoji divadelní kolegyni Magdalénu Škerenčákovou, která mi výrazným způsobem pomohla s rešeršemi. Následně jsem požádal o konzultaci Nicolle Šťastnou z Památníku Lidice, poskytla mi zajímavé informace a upozornila na místa, kde naše verze není historicky zcela přesná. Výsledné rozhodnutí – jestli například zachovat dějovou zkratku nebo korigovat vyznění postavy vyznívající odlišně od jejího předobrazu – už zůstalo na mně.

Spustit audio

Související

Více o tématu