Nenechat se umlčet pohodlností

19. srpen 2018

Inscenace seskupení Divadlo Continuo je obtížné žánrově zařadit. Propojují pohyb, hudbu, tanec a fyzické herectví s cirkusovými technikami a výtvarnou stylizací. Nový projekt Poledne, které uvede 22. srpna v pražské La Fabrice, vychází z knihy Natálie Gorbaněvské, jedné z ,,osmi statečných" demonstrujících v Moskvě proti okupaci Československa v roce 1968.

Proč jste se rozhodli zpracovat zrovna tohle téma, čím vás jako umělce, divadelníky inspirovalo?

Prvním důvodem je samozřejmě padesáté výročí okupace Československa, a tedy i demonstrace na Rudém náměstí. Druhou, podstatnější příčinou je nutnost připomenout si odvahu a odhodlání osmi statečných lidí nenechat se zlomit systémem, umlčet pohodlností a konat. Toto ti demonstrující dokázali. Bohužel cítíme, že dnes je potřebné 0 boji za svobodu nejen svoji, ale 1 jiných lidí hovořit znova a znova.

Poledne definujete jako inscenaci propojující dokumentární divadlo a výtvarné divadlo. Co si pod tím konkrétně představit?

Jde o spojení přístupů k tvorbě divadelního představení, které jednak vychází a zpracovává historická, důkladným výzkumem získaná fakta, ale zároveň má ambici působit na diváka silným vizuálním dojmem. Využíváme scénické obrazy, výraznou stylizaci pohybu a gest herců a metafory, které se snaží jít za hranici vnímání každodenní reality.

Inscenace měla premiéru už v březnu, nyní ji ale uvádíte právě v čase, kdy si připomínáme výročí okupace. Budete tu aktuálnost na jevišti nějak akcentovat?

Ne na jevišti, ale v hledišti. Při srpnové pražské repríze představeni budou mezi diváky sedět, pokud jim to zdraví dovolí, tři žijící účastníci protestu z Rudého náměstí z roku 1968 Viktor Fajnberg, Pavel Litvinov a Taťána Bajeva, kteří přijedou na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů. Jejich ochoty přicestovat do Prahy si nesmírně vážíme a jsme rádi, že budeme mít možnost poděkovat jim naším představením za to, co před padesáti lety pro Československo udělali.

Ve svém sídle ve Švestkovém Dvoře v Malovicích jste právě uvedli projekt „8“, skládající se z osmi různých autorských pohledů na události 20. století zaznamenané v rozhlasových nahrávkách. Jak se zrodil tenhle nápad a podle čeho jste vybíral těch osm mladých režisérů, kteří se na projektu podíleli?

V roce 2018 si připomínáme výročí mnoha významných historických událostí, v jejichž letopočtu se na konci vyskytuje číslo osm - vznik Československa, mnichovskou doInscenace hodu, „vítězný“ únor, okupaci Československa. Rozhlasové nahrávky nás zaujaly nejen z estetického hlediska, rádio je médiem, které lidstvo využívalo téměř po celé 20. století a v jeho archivech je zdokumentovaná celá historie tohoto věku. Během přípravy projektu jsme si uvědomili, že nejde jen o historii z pohledu Česka či Československa, že i za hranicemi se odehrála celá řada neméně důležitých událostí, třeba konec první světové války. Proto jsme oslovili mladé tvůrce z celé Evropy, s kterými Divadlo Continuo už spolupracovalo a jejichž práci důvěřujeme.

O boji za svobodu je podle členů Divadla Continuo potřebné hovořit znova a znova.

Divadlo Continuo sídlí v prostorách bývalé zemědělské usedlosti, kterou jste přetvořili v multifunkční kulturní prostor. Co všechno v něm divadelníci a diváci najdou a co dalšího tam chystáte?

Pro diváky nejen z Malovic, ale i z jejich blízkého a dalekého okolí připravujeme program, který se skládá z našich představení, stejně jako z představení hostujících souborů, jež k nám zveme. Divadelníci u nás nacházejí inspirativní prostředí daleko od shonu velkoměst a kompletní zázemí potřebné pro tvorbu činoherního, loutkového, fyzického či tanečního divadla. Nezávislým skupinám od nás i ze zahraničí tak nabízíme možnost realizace tvůrčího projektu formou rezidenčního pobytu. Vedle toho zde probíhají workshopy a pedagogické programy pro studenty vysokých uměleckých škol z Evropy, s nimiž pravidelně spolupracujeme, semináře, konference a Švestkový Dvůr je rovněž zázemím pro postupně se rozvíjející komunitní aktivity pro místní obyvatele.

autor: Milan Šefl
Spustit audio

Více o tématu