MUNI aneb Módní užívání nevhodných iniciál

25. listopad 2018

MUNI, UPOL, UPCE, OSU, ... Znáte je? Možná jste se někdy s uvedenými výrazy setkali, a dokážete si tak daná písmena spojit se současnými českými univerzitami.

Kdyby se vás někdo potom zeptal, podle čeho jste názvy univerzit rozklíčovali, dokázali byste zřejmě i říct, odkud se jednotlivá písmenka vzala a které části názvů představují. Má to ale malý háček. Plný název to není, správně vytvořená zkratka to taky není, tak co to vlastně je?

Na webových stránkách Masarykovy univerzity si v sekci aktualit můžete přečíst o nejlepších učitelích nebo absolventech Muni, o výzkumu na Muni a podobně. V záhlaví webové stránky přitom stojí plný název instituce - Masarykova univerzita, kterému předchází logo, jež tvoří písmena oficiální zkratky - MU. O Muni žádná zmínka. Stačí ovšem, aby vám zrak sklouzl ještě o kousek výš na webovou adresu. Tvar domény www.muni.cz pak jistě mnohé napoví. Masarykova univerzita s výrazem Muni zachází jako se zkratkovým slovem, čemuž odpovídá i zápis s počátečním velkým písmenem. Zkratková slova sice obvykle tvoříme podle určitých pravidel, tato pravidla ale nemají příliš ostré hranice. Zkratkové slovo tak může vzniknout z různě dlouhých počátečních částí slov (srov. Čedok - Československá dopravní kancelář nebo Spofa -Spojené farmaceutické závody).

Zdá se tedy, že by s výrazem Muni mohlo být vše v pořádku. To by ovšem člověk nesměl nahlédnout do jiných médií, ve kterých nalezne zápisy jako hospodářská politika na MUNI, organizace a rozvoj UPOL, studenti UPCE nebo Filozofická fakulta OSU. Tento přístup svědčí o tom, že tyto výrazy za zkratková slova považovány obvykle nebývají, respektive autoři textů s nimi zacházejí jako s iniciálovými zkratkami.

Je ale známo, že iniciálovou zkratku tvoří první písmena názvu, která se zapisují verzálami. Jen v případech, kdy se shodují iniciálové zkratky různých názvů a mohlo by dojít k jejich záměně nebo nejednoznačnosti, lze do iniciálových zkratek vložit rozlišující malá písmena (hezkým příkladem je ČRo pro Český rozhlas). A to v tomto případě není pravda. UPCE může znamenat třeba Ústav pro citlivé editování, ale název Univerzita Pardubice z tohoto zápisu neodvodíte. Dá se sice předpokládat, že nám kontext napoví, co uvedené výrazy odvozené z doménových adres znamenají, přesto může jejich chybný zápis čtenáře textů přinejmenším zarazit.

Výše uvedené se ovšem týká pouze pravopisné stránky. Co když se ovšem jedná pouze o rozšířenou chybu redaktorů? Pokud bychom tyto výrazy považovali za zkratková slova a psali je pouze s počátečním velkým písmenem, bylo by jejich užívání v pořádku? O vysloveně chybném užití mluvit nelze. V mluvené neformální komunikaci je možné užívání částí internetových domén pro označení univerzit tolerovat. Oficiální název (například Univerzita Palackého či Ostravská univerzita) i zkratka (UP, OU) by v mluvené komunikaci působily příliš formálně, až škrobeně, stále častější užívání částí webových domén je proto pochopitelné.

V oficiální, zvláště psané komunikaci se však střídají již dva způsoby označení referující k témuž: plný oficiální název a zkratka. Přidáním třetího způsobu vyjádření se komunikační situace pouze znepřehlední, zkratkové slovo ovšem žádné výhody nenese. Plný název je totiž explicitnější, oficiální iniciálová zkratka kratší, a tedy textově úspornější. Neodbytně se proto vtírá otázka: musí to být? Jde jen spekulovat o důvodech, které mohou univerzitu vést k tomu, aby část svojí domény používala jako své alternativní označení. Roli může hrát snaha přiblížit se studentské mluvě. Pro oficiální komunikaci ovšem zavádění těchto zkratek jistě nezbytné není.

Spustit audio

Více o tématu