Desatero proti šmejdům v energetice

25. listopad 2018

V Česku roste počet případů, kdy obchodník či zprostředkovatel energie jedná se zákazníkem nepoctivě. Proto letos v červenci zveřejnil Energetický regulační úřad takzvané desatero obrany před šmejdy v energetice. Jde o souhrn doporučení, která je dobré mít na paměti při jednání na trhu s energetikou.

Může se to přihodit i vám. Zavolá vám osoba, která se představí třeba jako pracovník E. ONu. Hlásí, že máte problém v počitadle elektroměru, a ptá se, kdy budete doma, že přijde technik, aby dal stav věcí do pořádku. Máte s E. ONem dlouhodobě dobré zkušenosti, a proto vás ani nenapadne tušit nějakou podlost. Ve smluvený čas se skutečně dostaví vkusně oblečený mladík, působící nadmíru seriózně. Cosi překontroluje a následně vám sdělí, že je třeba všechno sepsat. Vy ho v dobré víře pozvete dovnitř na šálek čaje, na vyžádání mu ukážete všechny vaše aktuální smlouvy s danou společností a mladík vám nabídne k podpisu smlouvy jiné, podle něj mnohem výhodnější. A vy je zcela bezelstně podepíšete v domnění, že patří pod E. ON. To je ovšem omyl.

Pozor na malá písmenka

Své o tom ví řada oklamaných seniorů. Jedním z nich je i Zdeněk Padevět z Prahy, kterého jednou odpoledne přišli navštívit tři neznámí lidé. Jak posléze pochopil, šlo o dealery energetiky. Seniorovi tvrdili, že u nového dodavatele energie bude mít levnější elektřinu i plyn a nabídli mu k podpisu brožuru s podmínkami. Senior byl čerstvě po operaci šedého zákalu a s provizorními brýlemi se mu nedařilo záměrně drobná písmena smluvních podmínek (a také sankcí) přečíst. „Vědět o nich, nikdy bych smlouvu nepodepsal,“ lituje Padevět.

Aby se těmto věcem předešlo, vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) zmíněné desatero, které zdůrazňuje, že při podobné návštěvě je důležité se ptát, s kým má člověk tu čest. Zda s dodavatelem nebo se zprostředkovatelem. Dodavatel je člověk, který vlastní licenci na dodávky energií, a podléhá proto pravidlům energetického trhu. Oproti tomu zprostředkovatel pouze předává nabídky jednoho či více dodavatelů.

Pro každého z nich platí odlišné právní předpisy a jiné lhůty pro odstoupení od uzavřených smluv. Mgr. Štěpán Ciprýn z advokátní kanceláře CIKR to objasňuje: „Když uzavřete smlouvu se zprostředkovatelem mimo obchodní prostory, můžete bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do čtrnácti dní, ovšem za předpokladu, že vás o této možnosti odstoupit obchodník poučil. Pokud na to zapomene, prodlužuje se vám tato lhůta na jeden rok a čtrnáct dnů. Ledaže by v průběhu tohoto období obchodník svoji chybu napravil a poučil vás. V takovém případě běží čtrnáctidenní lhůta, jež se počítá ode dne poučení.“ Co se však stane, když uzavřete smlouvu s dodavatelem a čtrnáctidenní lhůtu zmeškáte? „Nabízí se ještě možnost odstoupit do patnácti dnů po zahájení dodávek. Tuto možnost nabízí energetický zákon a vztahuje se pouze na dodavatele,“ ujišťuje Ciprýn.

Úřady energie neprodávají!

Je podstatné zdůraznit, že desatero nemá právně závazný charakter, jde pouze o souhrn doporučení, která fungují spíš jako osvěta a prevence. Desatero například radí, na koho se obrátit v případě problému. Pokud chcete řešit problém, který vám vznikl s dodavatelem, podejte podnět na Energetický regulační úřad. Jedná-li se o spor se zprostředkovatelem, obraťte se na Českou obchodní inspekci. Jestliže nevíte, kdo je kdo, nevadí. Obraťte se na jakýkoliv z úřadů, podnět si předají.

Další z bodů desatera, které najdete na webové stránce www.eru.cz, uvádí, že pokud na vás někdo zazvoní a tvrdí, že je zaměstnancem Energetického regulačního úřadu nebo České obchodní inspekce, tak s největší pravděpodobností lže. Úřady totiž energie neprodávají, ani nekontrolují faktury podomním způsobem. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Pokud vám podomní prodejce tvrdí, že přichází od vašeho současného dodavatele, ať to prokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele jen vydávají - osobně i po telefonu.

Důvěřujte ale prověřujte

Spotřebitelské desatero také radí, abyste se v žádném případě nenechali do ničeho nutit. Nabízí-li vám někdo dárky či jiné podezřele výhodné služby, odmítněte je. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu a „dárky“ vám zpoplatní. Pokud se vás někdo pokouší přesvědčit o výhodnosti produktu, který vám nabízí, platí dobře známé „důvěřuj, ale prověřuj“. Neváhejte si ověřit, zda je nabídka, kterou vám předkládají, skutečně výhodná. Využít ktomu můžete nejrůznější internetové srovnávače, například ten, který nabízí ERÚ na webové stránce kalkulator.eru.cz.

Desatero také uvádí, že pokud je ve vaší obci podomní prodej omezen vyhláškou a podomní prodejce tento zákaz svým jednáním porušil, máte možnost obrátit se na policii. Pokud si nejste jisti, zda je u vás podomní prodej zakázán, obraťte se s dotazem na konkrétní obecní úřad.

Nebuďte pasivní!

Autoři desatera upozorňují také na to, že pokud vám někdo volá na váš osobní telefon nebo vám píše na soukromý e-mail, je na místě se ptát, kde na vás dotyčný sehnal kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodních sdělení. Jestliže takový souhlas nemá, můžete jeho jednání nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud už někomu telefon zvednete, k ničemu se během hovoru nezavazujte! S tím souvisí i sedmý bod desatera, kde se píše: „Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte,ano‘, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).“

„Nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili,“ oznamuje další bod desatera. Bude-li vám cokoliv nejasné, ptejte se. Teprve po důkladném zvážení všech pro a proti rozhodněte, zda dokument podepíšete. Pokud přece jen dojde ke sporné situaci, nebuďte pasivní a řešte daný problém, co nejdříve to bude možné. „Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na Energetický regulační úřad,“ radí autoři desatera, které by se mohlo stát jakousi novodobou biblí českého spotřebitele.

Spustit audio

Více o tématu