Kolín, Jaromír Funke a jeho vnuk

17. květen 2020

Zvláštní vydání Víkendové přílohy stanice Vltava bude 30. května věnované Kolínu, městu fotografů, a Jaromíru Funkemu, který před pětasedmdesáti lety zemřel, a jeho vnukovi Ivanu Rupešovi.

„Je jen málo míst v Čechách tak silně propojených s avantgardní fotografií jako Kolín. Josef Sudek, Jaromír Funke a Eugen Wiškovský – tři světově uznávaní tvůrci moderní české fotografie se kdysi potkali právě v tomto městě," můžeme číst v programu fotografického festivalu Funkeho Kolín. Jaromír Funke (1896–1945) patří mezi průkopníky moderní fotografie, stejně jako Man Ray, Alexandr Rodčenko, Paul Strand nebo Edward Weston. Podobně jako oni hledal vlastní cestu k abstrakci. Jeho cyklus Abstraktní foto může v dějinách fotografie představovat paralelu díla Františka Kupky v malířství.

Funke byl jedním z prvních fotografů rozvrhujících své dílo do cyklů. „Vstřebal“ podněty kubismu, inspiroval se tvorbou umělců působících v Bauhausu, řada jeho fotografií má blízko k nové věcnosti a konstruktivismu. Osobitě přistoupil k výzvám poetismu a surrealismu. V duchu Bretonova pojetí zázračného setkání rozvíjel po polovině třicátých let svou „emoční fotografii“. Cyklus Sklo a odraz je možná prvním cyklem inspirovaným surrealismem. Imaginativní interpretaci světa nabízejí též cykly Čas trvá a Země nenasycená. Zřejmě „podvědomě“ se k surrealistické inspiraci přihlásil i svými pralesními fotografiemi z Podkarpatské Rusi, které připomínají obrazy Maxe Ernsta.

Jaromír Funk_elektrárna_esso.jpg

Funke byl všestranně vzdělaným intelektuálem své doby, moderním umělcem. Nové formy a obsahy, nové vize nového vizuálního umění hledal s vášnivým zaujetím. V jeho uměleckém naturelu se snoubily protichůdné přístupy: tvůrčí intuice a racionální úvaha. V meziválečném období ovlivňoval fotografické dění v Československu nejen svým dílem, ale i rozsáhlou teoretickou, kritickou, organizátorskou a především pedagogickou činností.

Kolín zůstává dodnes místem pro fotografy zaslíbeným. Pochází odtud významná současná fotografka a kurátorka Jolana Havelková. Na začátku devadesátých let s přáteli založila už zmíněný fotografický festival Funkeho Kolín, který bohužel zanikl v roce 2009. Funkeovský kruh Jolany Havelkové se v těchto dnech se uzavírá: jako kurátorka  představuje fotografie Ivana Rupeše, vnuka Jaromíra Funkeho, na výstavě Nedokončené příběhy v purkrabství hradu Klenová u Klatov (do 12. července). Výstava je první ucelenou prezentací autorovy práce. „I když se Ivan Rupeš se svým dědečkem nikdy nepoznal, vyrůstal v blízkosti jeho fotografií a veškerého dění souvisejícího s jeho výstavami,“ napsala Havelková. Autorova cesta k fotografii nebyla přímočará. Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Karlově univerzitě a vědecký výzkum ho přivedl do USA a poté do Kanady. V Torontu žije od roku 1995. Významnou část jeho práce tvoří fotografování sportu a stále více se věnuje dokumentární tvorbě.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio

Související

Více o tématu