Timothy Snyder o nemoci, jíž trpí Amerika

31. leden 2021

V roce 2017 sepsal Timothy Snyder svůj první angažovaný esej Tyranie. V Americe nově vládl Donald Trump a americký historik zabývající se krutostmi totalit minulého století pocítil potřebu aktualizovat tento dějinný odkaz a varovat spoluobčany před opakováním historie. S podobným apelem přichází i jeho nová kniha Nemocná Amerika, spíš než varováním je však pobídkou k akci a stojí za ní podnět velmi osobní. Četbu z ní vyslechneme od soboty 13. února v Radioknize na Plusu.

Na přelomu let 2019 a 2020 byl Snyderův život vážně ohrožen celkovou sepsí poté, co lékaři v Německu zanedbali po operaci prasklého slepého střeva sepsi v játrech a co lékaři američtí tuto hrozbu ignorovali. Na základě deníku, který si v té době vedl, líčí autor v knize události dramatických dní skrze vlastní pocity, jimž dominuje empatie vůči bezmocným spolu se zuřivostí. Ta se ale neobrací k nemoci ani k vlastnímu osudu, dokonce ani ke zdravotníkům, kteří o pacientovo zdraví projevují pramalou starost. Historik zuří proti systému, který tuto lhostejnost umožňuje.

Donald Trump na cestě do nemocnice kvůli onemocnění covid-19

Pro Snydera jsou charakteristické široké souvislosti, do nichž svůj zážitek zasazuje. Nemoc, jíž Amerika trpí, tkví v přesvědčení o neomylné ruce trhu, která vše vyřeší, a americký zdravotní systém je jejím nejkřiklavějším dokladem. Podle statistik se věk dožití Američanů v důsledku nedostatečné zdravotní péče vytrvale snižuje. Systému vládnou korporace a farmaceutická lobby, prioritou je zisk, nikoli zdraví, digitalizace a důraz na testování vytlačují zřetel ke konkrétním pacientům a jejich osobním příběhům. Lékaři ztrácejí autoritu, kterou přebírají manažeři a politici. A jak je propojení s politikou nebezpečné, se podle Snydera přesvědčivě ukázalo právě teď, v časech pandemie.

Timothy Snyder: Nemocná Amerika

Nemocná Amerika je svým způsobem temná kniha, plná alarmujících zjištění. Krize způsobená koronavirem však ve Snyderových očích paradoxně otevírá optimističtější perspektivu. Zřetelně totiž odhalila prezidentovu autoritářskou povahu i neschopnost populismu jakoukoli hlubší krizi řešit. Kniha vznikla ještě před prezidentskými volbami a vůči Donaldu Trumpovi volí stále ještě varovný tón, v nastalé zdravotní krizi však zároveň vidí šanci. Na změnu politickou, ale také na proměnu amerického zdravotního systému. Recept je přitom podle autora prostý a spočívá v přijetí principů dávno vyzkoušených a běžných v Evropě, v systémových regulacích a všeobecném zdravotním pojištění. A tak jako u Snydera vždy jsou i zde zdroje receptu především etické. Společnost totiž nemůže být zdravá bez solidarity.

autor: Viktor Bezdíček
Spustit audio

Související