Svět cizí, a povědomý. Sv. Outdoor Marie Iljašenko

21. červen 2020

Druhá sbírka básnířky Marie Iljašenko obsahuje pětatřicet básní vzniklých v letech 2015–2018.

Mytická sfinga pokládala pocestným známou Sofoklovu hádanku: „Který tvor ráno chodí po čtyřech nohou, v poledne po dvou a večer po třech?“ Pregnantní odpověď, jež v sobě nese celý lidský život a již znal jen Oidipus, slepý k vlastnímu osudu, vystihuje též téma druhé sbírky básnířky, překladatelky a redaktorky Marie Iljašenko.

Iljašenko_Sv. Outdoor

Pětatřicet básní vzniklých v letech 2015–2018 tvoří knihu s názvem Sv. Outdoor, ta je rozdělena na části Indoor a Outdoor. Již tato dualita je odrazem rozmáchlosti textu. Iljašenko v pořadu Liberatura na Radiu Wave podotkla, že Sv. Outdoor je dvojníkem hrdinského Odyssea, celá sbírka je uvozena parafrází z Homérova eposu, přičemž přímá citace se objeví hned v úvodu druhé části. Pohyb je ústředním motivem sbírky, mluvčí hovoří o Žižkově, Laponsku, Bhútánu, New Yorku, Budapešti či hoře Nanda Dévi, avšak zkušenost cesty je metaforou poutě vnitřní, reálná místa se zapisují na mapu duše. V tomto básnickém světě těžko odlišit běžné od exotického, kus domácího tvarohu má podobu ledové kry a baletka na plechovce černého čaje je mladší verzí prodavačky z potravin. Tato schopnost objevovat nevšední kdekoliv kolem sebe vypovídá leccos o povaze samotné mluvčí básní.

Putování má – podobně jako u Odyssea – dvě tváře. Daleké cíle evokují odvahu, touhu po dobrodružství, ale před čtenářem vyvstává často také to, co už není. Zaniklé jazyky, samotný mytický rek a jeho literární příbuzný Ikaros, rozmanitost básnického světa zabydleného bezpočtem rostlin či zvířat jen posiluje vědomí ztrát, kterých jsme svědky, ale jen stěží s nimi můžeme něco prakticky zmoct. Básnické já Marie Iljašenko to ovšem dokáže, zaříkává skutečnost, využívá epizeuxis a asyndeton, hromadí vedle sebe obrazy a pomocí repetice jim dodává význam. Jistá magičnost, která z těchto prostředků a motivů plyne, je nadále posilována typografií Martina T. Peciny. Mentolová obálka s motivy jehličnanů připomíná les, ucelenost i nespoutanost a též uvnitř lze zkoumat jednotlivé oddíly částí rozlišené barevně, fontem či spřízněné znamením křížku.

Čtěte také

Prostor Sv. Outdoora tematicky reflektuje hádanku řecké sfingy. Byť první část indoor začíná cyklem Seifertova 35, což by mohlo naznačovat jistou připoutanost k jistému místu, již zde mluvčí hovoří o nové zemi při stvoření. Podobně jako se ve sbírce dvakrát tu v parafrázi, tu explicitně cituje Odyssea, tak mluvčí dvakrát opakuje, že svůj domov si nese všude s sebou. V básni Aspekt košile, kde se toto tvrzení též objeví, mluvčí obdivuhodně spojí v deseti verších vlastní dětství, lásku i smrt. Nadmíru osobní básně – jejichž intimita je umocněna převládajícím využitím první osoby singuláru feminina – se střídají s pohledy na neznámá místa, fjordy, horské štíty, vše je provázáno, občas znovu zazní stejný verš, příbuzné slovo nebo se objeví již zmíněná květina. Pravidelný rytmus básní, častá zvukomalebnost i jazyková hra napomáhají tomu, že jako čtenáři se ocitáme ve světě, který je podobně jako v mýtu zároveň cizí i povědomý. Rodí se pod rukama autorky jako Penelopina košile a my cítíme vděčnost, že je nám dovoleno s ní tuto pouť podniknout – „obydlím svůj dům těmi koho mám ráda / lidmi / zvířaty a ptáky s krmítky a persimonkami v zahradě / a budu se dívat // pták Noh vlétá do mého zorného úhlu / nese si slunce v zobáku vzlétá mizí“.

autor: Anna Stejskalová
Spustit audio

Související