Moudrý muž David Attenborough o životě na Zemi

15. únor 2021

Žili byli dva bratři Attenboroughovi. Starší Richard (1923–2014) se proslavil jako režisér výpravných životopisů, v nichž s mimořádnou empatií přibližoval osudy proslulých osobností, mimo jiné Churchilla, Gándhího nebo Chaplina. Mladší David (1926) zasvětil svůj život přírodě. Jako charismatický průvodce vystoupil v bezpočtu i u nás známých přírodopisných pořadů (například Zázračná planeta). Nyní nabízí Netflix vyprávění o něm – David Attenborough: Život na naší planetě.

Za bezmála sedm desetiletí, během nichž zcestoval doslova celý svět, se Attenborough vypracoval v nejznámějšího popularizátora, který poutavě vysvětloval počínání divokých zvířat, obhlížel mnohdy poslední kouty dosud nedotčené přírody. Věrohodnost mu zjednávalo, že nikdy nevyznával bezbřehý aktivismus, byť nyní – coby očitý svědek – zřetelně upozorňuje na neblahé důsledky civilizačního růstu, který sleduje jen zisk a prosperitu.

David Attenborough ve filmu Život na naší planetě

Snímek dokládá, jak se vyvíjela kameramanská technika, jakými změnami prošly Attenboroughovy názory. Spatříme pradávné, ještě černobílé záběry z počátků televizního vysílání, cenná jsou srovnání někdejšího stavu, od něhož nás dělí třeba jen pouhé půlstoletí, se současnými poměry. Nač kdysi mohl jen slovně upozorňovat, se nyní rozklene v úchvatných, mnohdy skutečně unikátních záběrech, které diváka uzemní – ať již hledí na nevýslovné krásy divoké přírody, nebo na hrozbu spojenou s jejím ničením, zvlášť kácením pralesů. Významově i pocitově se jistě jedná o sdělení protichůdná, avšak spojuje je vizuální úchvatnost.

David Attenborough se moudře vyhýbá módním názorům, unáhleně prosazujícím to či ono opatření.

Attenborough pevně věří, že příroda se vyznačuje mohutnou sebeobnovovací silou – pokud jí to člověk umožní. Dotkne se například černobylské katastrofy: s odstupem času se ukazuje, jak ve vylidněném prostoru zurčí nespoutaný život, jak se tam daří rostlinstvu i živočišstvu. Ostatně si uvědomíme i proměnu symboliky: zatímco dýmající tovární komíny kdysi symbolizovaly průmyslovou vyspělost, nyní zosobňují ekologické ohrožení…

Z celého filmu plyne důležité zjištění: David Attenborough je moudrý člověk, jenž se vyhýbá právě módním názorům, unáhleně prosazujícím to či ono opatření. Zamýšlí se nad celkovým kontextem života na Zemi, jehož je člověk nedílnou součástí. A za každým vyřčeným slovem tušíme pokoru i uvážlivost.

autor: Jan Jaroš
Spustit audio

Související

Více o tématu