Fotografická vášeň Fridy Kahlo. Mexická malířka v Domě U Kamenného zvonu

29. listopad 2021

Do 16. ledna můžete v pražském Domě U Kamenného zvonu navštívit výstavu Frida Kahlo: Fotografie. Soubor jako celek byl pro veřejnost objeven v roce 2003, od roku 2009 byl pak představen v mnoha zemích.

Jde o nový pohled na jednu z nejpřitažlivějších výtvarných osobností Latinské Ameriky, a to jak ve smyslu jejího díla, tak jejího známého pohnutého životního osudu.

Po její smrti v roce 1954 věnoval Fridin manžel, malíř Diego Rivera, její rodný Modrý dům Mexiku coby budoucí Muzeum Fridy Kahlo. Jeho součástí byl i osobní archiv, zahrnující přes šest tisíc fotografií, její dopisy i části garderoby. Fotografie měla pro umělkyni zásadní význam, provázela ji skrze rodinnou tradici od dětství, sama se jí intenzivně věnovala, především tvorbou autoportrétů a podobizen, do nichž zasahovala, upravovala je a vpisovala do nich různé dedikace. Sbírka však zůstala na Riverovo přání před veřejností skryta po dobu padesáti let. Až poté se ukázalo, že mnoho jejích děl má svůj původ právě ve fotografiích, že z jejich motivů či detailů vychází.

Frida Kahlo s lékařem Juanem Farillem, Gisèle Freund, 1951

Výstava je uspořádána do šesti tematicky ucelených kapitol, zachycujících různá období z jejího života – Původ, Modrý dům, Politika, revoluce a Diego, Rozbité tělo, Lásky a Fotografie. Zvláště poslední oddíl je cenný pracemi slavných fotografů (Man Ray, Edward Weston, Brassaï), kteří se s malířkou přátelili. Fundament sbírky tak vytváří intimní, leč v mnoha ohledech barvitý a celistvý obraz malířčiny identity, odhaluje složitou strukturu její osobnosti, kterou jsme dosud znali spíše z řady jejích slavných malířských autoportrétů, v nichž otevřeně odhalovala své nitro navzdory všem – dnes již legendarizovaným – strádáním a fyzickým utrpením.

autor: Jaroslav Vanča
Spustit audio

Související

Více o tématu