Kde si lodě přivazují u příbytků jako koně. Benátky jako románový hrdina

7. březen 2021

O tom, že italské Benátky oplývají nevšedním kouzlem a půvabem přitahujícím miliony návštěvníků ze všech koutů světa, bylo napsáno mnoho knih. Britský prozaik Peter Ackroyd se rozhodl učinit z tohoto města románového hrdinu, který má v jeho podání mnoho podob, dokáže otevřeně promlouvat, ale také leccos zatajit, umí inspirovat, probouzet vášně, sny a touhy i skryté obavy. Příběh nejromantičtějšího města na Zemi vyslechneme od 15. března v Dopolední četbě na Vltavě.

Peter Ackroyd líčí dějiny Benátek od nejstarších dob do současnosti, pohlíží na ně z nejrůznějších úhlů, přičemž kombinuje historická fakta, legendy a literární odkazy s vlastními poznatky zvídavého návštěvníka a zdatného pozorovatele.

Čtenář se dozví, jak v 6. století osídlili Venetové prchající před nájezdníky odlehlou lagunu na severovýchodě Itálie, jak si zde vybudovali svá obydlí na dlouhých dřevěných kůlech, jak se z Benátek postupem času stala bohatá a sebevědomá republika, námořní a obchodní velmoc, centrum sklářství, výtvarného umění, divadla, hudby, architektury. Nechybí ani popis temnějších stránek benátské historie, úpadku a rozkladu.

Benátky, Itálie

Četnými citacemi autor přibližuje také pohled na Benátky očima jiných autorů, umělců nebo politiků, jakými byli Shelley, Byron, Ruskin, Casanova či Napoleon. Nestálost města, jeho dvojí tvář, skryté či tajemné stránky vysvětluje pomocí mnoha příměrů a motivů vody, zrcadla, odrazu, masky…

Příběh města rozkládajícího se na 118 ostrovech Ackroyd nelíčí chronologicky, nahromaděné poznatky třídí podle témat, zároveň se u něho snoubí přístup literárního historika a kritika s pohledem prozaika, fabulátora, který městu přisuzuje vlastnosti živého, magického stvoření. Benátky v jeho podání například ovlivňují psychické rozpoložení těch, kdo do města zavítají, vyvolává v nich pocity úzkosti, vědomí věčně číhajícího nebezpečí.

Smrt u vody

„Tajemství benátského bludiště tkví v tom, že je nikdy nedokážete vidět ani pochopit jako celek. Abyste si jeho moc uvědomovali, musíte být uvnitř. Vidět je zvenku nestačí.“ Zároveň jako město, které se pomalu, ale jistě potápí, jsou Benátky odjakživa spojeny se smrtí. Jak prohlásil francouzský spisovatel Maurice Barrès, „v Benátkách je vítězství smrti vidět na každém kroku.“ Mnoho slavných umělců zemřelo právě v Benátkách, ale jak Ackroyd dodává, na smrti u vody, ve městě, které se samo těžce potýká s rozkladem, je něco útěšného…

Trochu jiné Benátky

Ve vltavské Dopolední četbě, vysílané u příležitosti 1600 let od založení Benátek, představíme posluchačům úryvky z pěti kapitol Ackroydova románu, v nichž se autor věnuje počátkům města, jeho kamenům, tajemství, karnevalu a smrti. Z překladu Jitky Fialové připravila autorka článku, v režii Lukáše Hlavici účinkuje Jaroslav Someš.

Spustit audio

Související

Více o tématu