Ráno jsem byl pojednou probuzen... aneb Chystá se válka

22. červen 2016

Druhý díl pořadu Polní pošta. Začátek Velké války mimo jiné i pohledem psaných a ilustrovaných pamětí výtvarníka Františka Karáska.

„28. června 1914 – při provokativní návštěvě rakouského následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevě – třesklo několik ran z pistole srbského studenta Principa, vlastence přesvědčeného a rozrušeného provokací i návštěvou nenáviděného tyrana v památný den srbských dějin („Vidovdan“, něco jako naše Bílá hora), a ukončeny vysoké ambice arcivévody i jeho choti.“ Těmito slovy uvádí své rozsáhlé, rukou psané a ilustrované paměti na první světovou válku výtvarník František Karásek.

Vzpomínky českých vojáků na mobilizaci, kasárenský výcvik a první cesty na frontu zatím nedávají tušit, jaký bude konečný rozsah konfliktu. Jak si poznamenal František Karásek: „Sarajevský atentát byl bezprostřední příčinou světové války asi takovou, jakou jest hořící sirka, přistrčená ke skladišti výbušných látek. A Evropa v prvních letech 20. století není ničím jiným, nežli ohromným skladištěm výbušných látek, nahromaděných za poslední století a stále hrozících výbuchem nedozírných následků.“

autor: Pavla Horáková
Spustit audio