Rádio Retro Příběh vědy

  00:00 Meteor o renesančním vědci (1975) Populárně vědecký magazín pro mládež, ve kterém uslyšíte vyprávění o Tadeášovi Hájkovi z Hájku, ale také úvahu Jiřího Mrázka o aerosolovém hororu a nebo vyprávění o tom, co dělat, aby neubývalo orlů. Připravili Josef Kleibl, Bohumil Kolář a Rudolf Čechura. Režie Jiřina Martínková. (63 min)
  01:03 A léta běží ... prof. Dr. Rudolf Pešek (1976) O svém působení v leteckém průmyslu hovoří Rudolf Pešek, člen korespondent ČSAV, pedagog na Vysoké škole technické. Dále hovoří J. Procházka. Účinkují Bohumila Dolejšová a Bohumil Švarc, režie Zdeněk Štěrba. (49 min)
  01:52 Netopýři z hradní studny (1976) Dobrodružná reportáž Josefa Kleibla o práci mladých ochránců přírody z Osečné. (19 min)
  02:11 Kosmické mikrofórum (1978) Beseda o československo-sovětském kosmickém letu, jehož se účastní Vladimír Remek. Hosty ve studiu jsou Karel Pacner, Jan Kolář, Petr Lála a redaktor Stanislav Kužel. Z Moskvy se hlásí reportér Ilja Jenča, který zprostředkovává televizní reportáž Remka a Gubareva z paluby lodi. Sestřih pořadu ze 4. března. Uvádí Miroslav Kaiser. (36 min)
  02:47 Od rosniček k družicím (1978) O významu meteorologie hovoří Antonín Papež, pracovník Meteorologického ústavu ČSAV. Pořad z cyklu A léta běží připravila Jožka Klančíková. Účinkují Dagmar Sedláčková a Josef Velda, režie Zdeněk Štěrba. (45 min)
  03:32 Sputník (1978) Magazín vědy a techniky. Palynologie, československo-indická spolupráce. Rozhovor Libuše Petrové s Blankou Pacltovou a Urmilou Debovou z Kalkaty na téma mangrové porosty a jejich praktické využití. Další témata pořadu: sovětské elektrické zařízení pro svařování zvlášť pevných ocelí, nutnost modelu při výstavbě hlavního města Prahy, Ústav pro vynálezy a objevy a jeho práce na uvádění novinek do výroby. Režie Zdeněk Štěrba. (28 min)
  04:00 Experiment Marfanil (1982) Pásmo uvedené v pořadu Meteor a věnované krutým lékařským experimentům na polských vězních koncentračních táborů. Příběh lékařského sporu, zda musel, a nebo nemusel zemřít protektor Reinhard Heydrich. (29 min)
  04:29 A léta běží ... Armin Delong (1982) Na svůj život vzpomíná akademik a ředitel Ústavu přístrojové techniky ČSAV Brno. Připravil Miroslav Sedláček, účinkuje Věra Rudolfová, režie Věra Fajtová. (33 min)
  05:02 O popularizaci vědy (1984) V pořadu Dveře dokořán se potkali Karel Nouza, Jiří Grygar a Ilja Hurník. Společně uvažují o vědě a její popularizaci. Připravil Ota Nutz, režie Tomáš Jurásek. (43 min)
  05:45 A léta běží ... Zdeněk Matějček (1987) Hovoří pracovník psychologické ambulance dětské kliniky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze-Krči. Připravila Marie Houšková, režie Veronika Matějová. (31 min)
  06:16 A léta běží ... Jan Evangelista Purkyně (1987) Jeho dvousté výročí narození pojalo UNESCO mezi svá kulturně politická výročí. Je to příležitost nejen pro vykreslení charakteristických rysů této významné osobnosti, ale především pro připomenutí jeho odkazu dnešku. Hovoří pracovnice Fyziologického ústavu ČSAV Eliana Trávníčková. Připravila Ludmila Vrkočová, režie Petr Horák. (32 min)
  06:48 A léta běží, vážení... Otto Wichterle (1990) Životopisný portrét světově proslulého českého vědce a vynálezce, pracujícího zejména v oblasti makromolekulární organické chemie, mezi jejíž zakladatele patřil. Vedle gelových kontaktních čoček vynalezl také silon. Připravila a uvádí Libuše Petrová, režie Zdeněk Štěrba. (32 min)
  07:20 Rozhovor s Helenou Illnerovou (1995) Redaktor Ota Nutz hovoří s místopředsedkyní Akademie věd České republiky. Pořad z cyklu Život, osudy, osobnosti. (34 min)
  08:00 Česká věda a mezinárodní spolupráce (1929) Hovoří Bohumil Němec, český botanik, rektor Univerzity Karlovy a meziválečný československý politik. (11 min)
  08:11 O počátcích slovanské kultury (1929) Hovoří Lubor Niedrle, český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník. Závěr přednášky. (7 min)
  08:18 Přednáška o Bedřichu Smetanovi (1932) Hovoří Zdeněk Nejedlý, muzikolog, historik, později politik a prezident Československé Akademie věd. (8 min)
  08:26 Astronomická causerie o Slunci (1932) Hovoří František Nušl, český astronom, spoluzakladatel a první ředitel Ondřejovské hvězdárny a dlouholetý předseda České astronomické společnosti. Fragment přednášky. (6 min)
  08:32 V jihoindické vesnici (1932) Hovoří Vincenc Lesný, český indolog, překladatel a jedna z nejvýraznějších postav české orientalistiky. Mluví o své cestě s indickým lékařem po venkově ve vesnici Šivgiri v jižní Indii. (5 min)
  08:37 O stavu českého spisovného jazyka (1932) Hovoří Miloš Weingart, český jazykovědec, redaktor Příručního slovníku jazyka českého. Fragment přednášky. (5 min)
  08:42 Trénování koní před 4000 lety (1932) Hovoří Bedřich Hrozný, český klínopisec a orientalista. Mluví o hlavních zásadách trénování koní podle Kikkulova systému. Fragment přednášky. (6 min)
  08:48 Procházka starou Prahou (1933) Hovoří Zdeněk Wirth, český historik umění, jeden ze zakladatelů památkové péče v Čechách. Hovoří o méně navštěvovaných, ale pozoruhodných pražských místech. (28 min)
  09:16 Cesta českého vynálezce (1934) Hovoří František Křižík, technik a vynálezce. Část životopisného vzpomínání. (11 min)
  09:27 Pražská podzemní dráha (1935) Hovoří Vladimír List, český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog, který se zasloužil o elektrifikaci Československa a o zavedení československých technických norem. Mluví o plánech na pražské metro, které vypracoval spolu s Bohumilem Beladou. Fragment přednášky. (10 min)
  09:37 O prvních ženách lékařkách (1935) Hovoří Marie Zuckermannová-Zichová. (8 min)
  09:45 Persie včera a dnes (1936) Hovoří Jan Rypka, český orientalista, profesor turecké a novoperské literatury a překladatel z turečtiny a perštiny. Mluví o zájmových problémech Východu a Západu v Íránu. Fragment přednášky. (4 min)
  09:49 Nejstarší slovanská legenda o sv.Václavu (1935) Hovoří Miloš Weingart, český jazykovědec, redaktor Příručního slovníku jazyka českého. (13 min)
  10:02 Zdravý člověk o prázdninách (1935) Hovoří Josef Pelnář, lékař-internista, jeden ze zakladatelů českého vnitřního lékařství, navazující na tradici Thomayerovy školy. Tvůrce koncepce moderní kliniky v českých zemích. Fragment přednášky. (5 min)
  10:07 Hus a osudy husitství (1935) Hovoří Josef Pekař, jeden z nejvýznamnějších historiků přelomu 19. a 20. století. (18 min)
  10:25 O snech a přeřeknutích (1936) Hovoří Emanuel Windholz, americký psychiatr slovenského původu, psychoanalytik, vedle Jaroslava Stuchlíka jeden z průkopníků psychoanalýzy v Československu. Mluví o Sigmundu Freudovi u příležitosti jeho 80. narozenin. (16 min)
  10:41 Před 100 lety se narodil František Pošepný (1936) Hovoří František Slavík, profesor Karlovy university. Mluví o celosvětově proslulém badateli o rudných ložiskách a jejich vzniku. Fr. Pošepný byl první profesor nauky o ložiskách na Báňské akademii v Příbrami. (9 min)
  10:50 Diskuse o Rukopisech (1936) Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Besedu řídí a úvodní slovo pronáší Zdeněk Wirth, diskutují Viktorin Vojtěch a Miloš Weingart. Objasňují svůj věděcký názor na pravost Rukopisů. (22 min)
  11:12 Svět v přerodu a Otakar Matoušek
  11:32 Individuum protozoické (1936) Parodie Josefa Skupy na tradiční formu rozhlasové přesnášky. Součást aprílového žertu v rozhlasovém programu. (7 min)
  11:39 Pozdrav Albertu Einsteinovi do USA (1937) Hovoří František Křižík, český technik, vynálezce a průmyslník. Součást vánočního mírového poselství mezi Československem, USA a Indií. (9 min)
  11:48 Archeologické vykopávky na Moravě (1938) Hovoří Karel Absolon, moravský krasový badatel a jedna z velkých postav evropské archeologie první poloviny 20. století. Objevitel Věstonické Venuše. Mluví o stanicích diluviálního předvěkého člověka a jejich výzkumu. Zmiňuje se o jeskyni Pekárna u Blanska a lovcích mamutů. (12 min)
  12:00 Vraťte se zdravá a krásná (1938) Hovoří Vladimír Vondráček, český psychiatr, který je pokládán za jednoho ze zakladatelů české lékařské psychologie, psychofarmakologie, dietetiky a psychiatrické sexuologie. Byl také popularizátorem psychiatrie a příbuzných věd. Mluví o tom, jak by měly prožívat dovolenou ženy a jak muži. (18 min)
  12:18 Mendelova nauka o dědičnosti (1946) Jedna z přednášek sestavená kanadskou rozhlasovou společností a rozesílaných UNESCO. Přednáška o práci moravského mnicha Řehoře Jana Mendela. (20 min)
  12:38 Úvaha o orientálních a arabských lékařích (1946) Jedna z přednášek sestavená kanadskou rozhlasovou společností a rozesílaných UNESCO. (17 min)
  12:55 William Harvey, objevitel krevního oběhu (1946) Jedna z přednášek sestavená kanadskou rozhlasovou společností a rozesílaných UNESCO. Vyprávění o anglickém lékaři, o jehož životě a díle. (13 min)
  13:08 Frederick Banting a inzulín (1946) Jedna z přednášek sestavená kanadskou rozhlasovou společností a rozesílaných UNESCO. Příběh kanadského lékaře. (12 min)
  13:20 Československá egyptologie (1953) Rozhovor Jana Weniga s Františkem Lexou, zakladatelem oboru. Hovoří o tom, jak se dostal k egyptštině, o vývoji hieroglyfického písma a překladech z egyptštiny, o své vědecké činnosti a oborech, kterým se věnoval, či o svých knihách o Egyptě. (22 min)
  13:42 Inženýr Pasteur (1955) Příběh velkého vědce a šťastného člověka Louise Pasteura. Pásmo o životě a díle velkého francouzského vědce připravil František Gel. Účinkují Bohumil Švarc, Dagmar Sedláčková, Karel Beníško a Jiří Šrámek. Režie Ludmila Stambolieva. (33 min)
  14:15 Reportáž z kapky vody (1956) Rozhlasová hříčka, která je považována za počátky popularizace vědy na vlnách rozhlasu. Napsal Josef Kolář, inspice Josef Fryč. Účinkují Antonín Zíb, Josef Červinka, Oldřich Lukeš, Eliška Ciklová, Miroslav Šipovič. Režie Josef Svátek. Hudbu složil a malý instrumentální soubor řídí Vilém Prokop Mlejnek. (35 min)
  14:50 Paprsky X (1957) Příběh profesora fysiky Konráda Roentgena, jenž uskutečnil pohádku o Bystrozrakém. Klasické rozhlasové pásmo Františka Gela. Účinkují Dagmar Sedláčková, Jaroslava Drmlová, Bořivoj Křístek a Jiřina Bílá. Režie Josef Svátek. (31 min)
  15:21 Srdce Petra Bělousova (1957) Pásmo o operaci srdce třináctiletého chlapce v nemocnici U Svaté Anny v Brně. Reportáž Přemysla Matuly zachycuje devátou operaci srdce provedenou v ČSR. Příběh začíná ve čtvrtek 20.6.1957 v 9.10 na operačním sále II.chirurgické kliniky brněnské fakultní nemocnice. Hovoří Petr Bělousov, narkotizér Miloslav Hrdlica, chirurg Jan Navrátil. Pořad byl (a dosud je) ceněn jakožto příkladná reportážní práce se zvukem a příběhem. (39 min)
  16:00 "--./--." (1959) Pásmo k stým narozeninám muže, jenž vyslal první bezdrátový telegram, zachycený prvním přijímačem A. S. Popova. Pásmo napsal František Gel. Účinkují Dagmar Sedláčková, Miroslav Doležal, Karel Pech, Václav Voska. Režie Josef Henke. (67 min)
  17:07 Čestmír Loukotka o Indiánech (1959) Rozhovor Jana Weniga s lingvistou a etnologem, který se věnuje studiu indiánských jazyků a života Indiánů. Vypráví o tom, jak se dostal k indiánským jazykům, o zájmu o zeměpis a národopis, o etnografii. Zmiňuje se o románech Karla Maye o Indiánech, o setkání s cestovatelm A.V.Fričem, kdy se poprvé viděl s Indiánem. Mluví o své výpravě do Brazílie v roce 1958. V pořadu zpívá peruánská zpěvačka Yma Sumac. (29 min)
  17:36 Nobelova cena pro Jaroslava Heyrovského (1959) Zpravodajský příspěvek s použitím záznamu stockholmského rozhlasu. Část závěrečkého ceremoniálu udílení cen za chemii. (16 min)
  17:52 Elektrické oči lidstva (1959) Pásmo o nositeli Nobelovy ceny akademiku Jaroslavu Heyrovském, tvůrci polarografie. Napsal František Gel, účínkují Julie Charvátová, Otakar Brousek a Antonín Zíb. Režie Viktor Dusil. (31 min)
  18:23 Antonín Vítek o letu Gagarina (2011) Rozhovor Terezy Burianové o historii a vědeckých okolnostech letu prvního člověka do vesmíru. Řadou archivních ukázek opatřil a úvodem hovoří Tomáš Černý. Spolupracoval Robert Tamchyna. (66 min)
  19:29 Lety za hranice Sluneční soustavy (1962) Besada z cyklu Rozhlasová univerzita. Na Ondřejovské hvězdárně hovoří redaktor Ivo Budil a astronomové Zdeněk Švestka a Miroslav Plavec. Mluví o tom, s jakými překážkami se může setkat kosmonaut za hranicemi naší Sluneční soustavy. (31 min)
  20:00 Muž, jenž porozuměl řeči země a kamenů (1962) Pásmo o slavném českém badateli Bedřichu Hrozném. Napsal František Gel v roce 1956. Účinkují Bohumil Švarc, Milan Friedl, Karel Pavlík, Vladimír Čech. Režie Karel Weinlich. (28 min)
  20:28 Akademik Stanislav Bechyně (1962) O svém životě a díle hovoří stavitel mostních konstrukcí, který je pokládán za zakladatele československého betonového stavitelství. (30 min)
  20:58 Tři setkání s laserem (1963) Pořad z cyklu Lidé, život, doba. Vyprávění o tom, co je to laser, jak pracuje, jaká je jeho historie a možnosti využití do budoucna. V pořadu hovoří vědci K. Pátek, B. Valníček, F. Karel a Jiří Grygar (jeho nejstarší v archivu dochované rozhlasové vystoupení). (23 min)
  21:21 Doktor z Lambaréné (1965) Meteor věnovaný devadesátinám prof. dr. Alberta Schweitzera, nositele Nobelovy ceny míru. Připravila Anna Marešová. Účinkují Dagmar Sedláčková, Josef Patočka a Rudolf Pellar. Režie Milan Friedl. (29 min)
  21:50 Co "říká" kočka? (1966) Meteor s vyprávěním ředitele ZOO Praha Zdeňka Veselovského. Komentuje nahrávky různých hlasových projevů kočkovitých šelem. Připravil Oldřich Unger. (25 min)
  22:15 Země ság a mechů (1966) Hovoří Ctibor Blattný, botanik a fytopatolog. Vypráví o své cestě po Islandu. (25 min)
  22:40 Shoda čistě náhodná (1967) Setkání Josefa Charváta a Ctibora Blattného u přílžitosti 70. narozenin obou pozoruhodných vědců, kreří spolu uvažují o svých cestách k vědě a životě spojeném s ní. Připravila Lada Škaloudová. (29 min)
  23:09 Věda je sebevědomím národa (1968) Jedna z besed o situaci po 24. valném shromáždění ČSAV. Hovoří vědečtí pracovníci Vladimír Kořínek, Jan Patočka, Jaroslav Průšek, Felix Vodička a Otto Wichterle. Připravily a uvádějí Věra Horká a Jarmila Lakosilová. Pořad je příspěvkem ke společenské diskusi o demokratizačním procesu v Československu. (24 min)
  23:33 Sám o sobě (1969) Hovoří lékař mikrobiolog Ivan Málek v době, kdy oslavil šedesáté narozeniny. Připravila Lada Škaloudová. (27 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2016 Český rozhlas