Rádio Retro Znovu 89

  05:28 A léta běží, vážení - Ladislav Sitenský I ve válce s fotoaparátem. Na své válečné roky v Anglii vzpomíná fotograf a bývalý příslušník naší zahraniční armády ve Velké Británii. Připravil Vladimír Bernášek. Vysíláno 5.4.1990. (32 min)
  06:00 Vzpomíná Arnošt Lustig Vyprávění českého spisovatele a židovského vězně koncentračního tábora Osvětim zaznamenal Václav Daněk. Natočeno 1992. (30 min)
  06:30 Cestou sněženek Bylo dvacet let po válce a skupina novinářů se vydala do Sovětského svazu, aby s odstupem času zmapovala cestu Svobodových vojáků až do Československa. Rozhlasoví redaktoři pak ze své expedice připravili dvě půlhodinky pro pořad Pionýrská jitřenka. Na okolnosti natáčení i cestu do SSSR v roce 1965 vzpomíná jedna z autorek Jana Černohorská. Spolupracoval Pavel Tumlíř. Režie Věra Kovaříčková. (90 min)
  08:00 Mládež v květnu 1945 Záběry volání pražského rozhlasu o pomoc zná každý. Ale málokdo slyšel pásek, který byl vysílán 5.5.1967. Krátce před tím byly v pražském rozhlase nalezeny zvukové fólie s nahrávkou prvního vysílání Školského rozhlasu po osvobození. Skupina dětí z DRDS pod vedením Miloslava Dismana tu v improvizované relaci vyprávěla o svých zážitcích z revolučních dnů a zanechali tak pozoruhodné svědectví nejen o své úloze na barikádách, ale také o duchu doby. Historickou nahrávku komentují Miloslav Disman a někdejší člen DRDS Karel Kyncl. (21 min)
  08:21 Hlas svobodné republiky Jedna z posledních relací na vlně BBC z Londýna. Zprávy o kapitulaci Německa, citace z novin, jejichž korespondenti popisují události a atmosféu v Praze po povstání. Součástí jsou také informace o konci bojů u severofrancouzského přístavu Dunkerque. Vysíláno 15.5.1945. (9 min)
  08:30 Bělá pod Bezdězem 1945 Reportáž Miloslava Dismana z jeho rodiště, které se po osvobození opět svobodně dívá na vrchol Bezdězu už ne jako na místo v sousedním státu. Pořad zachycuje emotivní moment vztyčení československé vlajky na Bezdězu. Vysíláno 12. května 1945. (28 min)
  08:58 Američané v Plzni Pásmo o tom, jak byla zkreslována v různých letech skutečnost o osvobození Plzně Američany a o tom, jak to skutečně bylo. Napsali Rudolf Kořínek a František Fabian. Vysíláno 27.5.1968. (46 min)
  09:44 Návrat 1500 letců z Anglie Malé reportážní pásmo BBC o přivítání západních vojáků v Praze, která jim 21. srpna 1945 uspořádala na Staroměstském náměstí velkolepou přehlídku. Generál Ludvík Svoboda poděkoval Anglii za pomoc ve válce proti Německu. (8 min)
  09:52 O německých koncentračních táborech Bývalý vězeň Adolf Burgr vypráví o svých zážitcích z Osvětimi, Sachsenhausenu a dalších míst. Reportér Josef Cincibus popisuje do té doby nevídané výjevy na fotografiích a posluchači u nás se tak úplně poprvé dozvídají o zvěrstvech plynových komor. Vysíláno 30.8.1945. (14 min)
  10:06 Výpovědi vězňů z koncentračních táborů O pobytu v Ravensbrücku vypráví účastnice domácího odboje Anna Kvapilová. Vysíláno 30.8.1945. (6 min)
  10:12 Žena z Lidic Z koncentračního tábora v Ravensbrücku se vrátila také paní Marie Jedličková. Redaktoru Josefu Cincibusovi se v rozhovoru svěřuje, že nemá žádné zprávy o svém synovi, nyní osmiletém Vašíkovi Jedličkovi. Netuší v té chvíli to, co my dnes s jistotou víme. Nacisté lhali, když ve zprávě o Lidicích použili formulaci o dětech daných na "náležité vychování". Syn paní Jedličkové v době tohoto emotivního rozhovoru už nebyl naživu. Vysíláno 5.9.1945. (12 min)
  10:24 Norimberský proces Výpovědi lidických žen a dětí před mezinárodním tribunálem. Na deskách hovoří Růžena Petráková (matka tří dětí), Marie Hanfová (17 let) a Marie Doležalová (15 let). Vysíláno v listopadu 1946. (29 min)
  10:53 Zůstat člověkem Vyprávění a úvahy nad knihou "A bála jsem se snů" autorky Wandy Poltawské. Svou výpověď o boji za lidskou důstojnost, kterou se systém se vší svou inteligencí, silou a nadřazeností snaží v člověku důmyslně zničit, sepsala autorka bezprostředně po návratu ze čtyřletého věznění v koncentračním táboře Ravensbrück. Přináší řadu působivých a dodnes málo známých skutečností o osudu polských vězeňkň. Připravil Tomáš Černý. Spolupráce na scénáři Andrea Hýblová. Vysíláno 2013. (67 min)
  12:00 Dobudujeme a ubráníme! Záznam reportáže dr. Franty Kocourka ze závěrečné sletové scény X. Všesokolského sletu v roce 1938. Emotivní výpověď nejen o reportérově brilanci, ale také o společenské náladě sklonku první republiky, která byla odhodlána bojovat za svou samostatnost a svobodu. Vysíláno 7.7.1938. (71 min)
  13:11 Naše pěchota Major generálního štábu Zdeněk Matoušek hovoří o československém pěchotním vojsku a propaguje základní prezenční službu jako neopakovatelnou a nenahraditelnou životní zkušenost mladých mužů. Vysíláno 7.9.1938. (11 min)
  13:22 Zahraničně-politický přehled Nad situací Československa v době jeho ohrožení uvažuje dr. Hubert Ripka. Vysíláno 9.9.1938. (8 min)
  13:30 Výzva k podpoře Fondu na obranu státu Obyvatele hlavního města oslovuje primátor Prahy dr. Petr Zenkl. Vysíláno 14.9.1938. (5 min)
  13:35 Projev ministra vnitra Josefa Černého Řeč nad rakvemi devíti padlých četníků. Habartovská tragédie se udála 13. září 1938 a hovoří se o tom, že zde bylo spácháno jedno z největších zvěrstev osudného září 1938 v pohraničních oblastech Československa. Vysíláno 17.9.1938. (6 min)
  13:41 Provolání spisovatelů k zářijovým událostem 1938 O úloze spisovatelů v těžké době národa hovoří František Halas. Vysíláno 18.9. 1938. (11 min)
  13:52 Projev dr. Milana Hodži Předseda vlády ČSR hovoří o plebiscitu a povstání v Sudetech. Vysíláno 18.9. 1938. (8 min)
  14:00 Karel Čapek oslovuje krajany v Americe Dva spisovatelovy projevy ke krajanům v USA a Kanadě čte hlasatel Jelínek. Premiéra vysílána na krátké vlně do zahraničí, a to 19. a 20.9.1938. (8 min)
  14:08 Zprávy ČTK Zpravodajství o krizi ve střední Evropě a nátlaku na ČSR hlásí herec a legionář Zdeněk Štěpánek. (10 min)
  14:18 Výzvy ke klidu V rozjitřené náladě druhé půle září 1938 vysílal náš rozhlas řadu vystoupení nejrůznějších osobností politického i kulturního života. Ke sportovcům promluvil sportovní reportér Josef Laufer, poslanec a předseda Dělnických tělocvičných jednot Leopold Vaverka a předseda Československé obce sokolské Stanislav Bukovský. Vysíláno 22.9.1938. (9 min)
  14:27 Mobilizace Z vysílání mobilizační vyhlášky se dochoval jen jediný fragment ve slovenštině. Vysíláno v den, kdy republika vstoupila do branné pohotovosti, 23.9.1938. (6 min)
  14:33 O Mnichovu pro krajany Na krátké vlně hovoří přes moře známý představitel krajanského hnutí Josef Martínek. Apeluje na krajany v Americe, aby se semkli a nadále udržovali tradici samostatného Československa. Vysíláno 23. 9.1938. (9 min)
  14:42 Projev ministra Vavrečky k Mnichovu V době ohrožení Československa a sílících útoků ze strany Německa vzniklo ve vládě premiéra Milana Hodži ministerstvo propagandy a 16. září 1938 byl do jeho čela jmenován Hugo Vavrečka. Vysíláno 30.9.1938. (10 min)
  14:52 Mnichovská dohoda Slovenský právník, československý politik a publicista dr. Ivan Dérer hodnotí a objasňuje situaci po Mnichovu. Jeden z nejemotivnějších proslovů na rozhlasové vlně. Vysíláno 30.9.1938. (25 min)
  15:17 Nedůvěra k peněžnímu systému v ČSR Projev ředitele Městské spořitelny pražské Ferdinanda Mengera. Vysíláno 4.10.1938. (10 min)
  15:27 Abdikační projev prezidenta E. Beneše Prezident zdůvodňuje národu své jednání a pohnutky, které ho vedou k tomuto činu. Vysíláno 5.10.1938. (13 min)
  15:40 Turistika v nových hranicích Kam po Mnichovu na výlet nebo dovolenou? Jak využít krajinu okleštěného Československa? Úvahu na toto téma pronáší ministr železnic Jindřich Kamenický. (5 min)
  15:45 Přijímač, to je dárek O Radiojournalu a rozhlasovém přijímači hovoří komik Vlasta Burian. Mimoděk vydává svědectví o náladě doby a podobě tehdejšího rozhlasového vysílání. (14 min)
  16:00 Posunutá hranice Statisíce Čechoslováků se přes noc z 29. na 30. září 1938 stalo cizinci ve svých domovech. Během několika týdnů odešlo ze zabraných území v pohraničí téměř 350 tisíc Čechoslováků. Ti, kteří zůstali, se stali občany nepřátelského státu. Byl to podzim, který napsal mnoho dramatických osudů. Vlado Príkazský a Bronislava Janečková připomenou některé z nich. Natočeno 2012. (43 min)
  16:43 Co znamenají tři písmenka CPO? aneb Rozhlasová osvěta předválečné republiky. (29 min)
  17:12 Březen 1939 Výběr snímků z počátku německé okupace komentuje redaktor Václav Cibula. Natočeno 1999. (25 min)
  17:37 Jak se vysílá vyhlášení protektorátu Vyprávění rozhlasového technika Karla Koníčka, který na Pražském hradě instaloval mikrofony, do nichž hovořil Joachim von Ribbentrop. Natočeno 1964. (4 min)
  17:41 Wintonův vlak Jeden anonymní britský úředník zrušil svoji dovolenou, aby mohl zachránit - jak dnes víme - 669 židovských dětí z protektorátu Čechy a Morava. V roce 2009 byl na počest sira Nicholase Wintona vypraven vzpomínkový Winton Train, který přesně po 70 letech vezl mnohé z těch, kteří cestovali do Anglie jako děti. Dva konkrétní příběhy zaznamenali Bronislava Janečková a Tomáš Černý. Natočeno 2009. (33 min)
  18:14 Povídání o žertovných situacích Historky, které zažili E.Burian, V.Burian, B.Karen, A.Sedláčková, K.Poláček, K.H.Hilar, J.Holeček, J.Beneš a J.Laufer. Vypráví redaktor Kocourek, nikoli však reportér Franta Kocourek. Vysíláno 25.3.1939. (17 min)
  18:31 Den wehrmachtu ve vysílání pražského rozhlasu aneb Nově objevené části legendární reportáže Franty Kocourka. Uvádí Jiří Hubička. (29 min)
  19:00 Jen se nesmířit s ničím, co je nespravedlivé. Zvukový portrét novináře, publicisty a rozhlasového reportéra dr. Franty Kocourka, který zemřel v Osvětimi 13.5.1942. Z archivních záznamů a dochovaných textů, z nichž mj. plyne, že dr. Kocourek se neváhal přít ani s německou cenzurou, připravil Tomáš Černý. Spolupracovali Bronislava Janečková, ing. Josef Cincibus a Stanislav Motl. Natočeno 2012. (60 min)
  20:00 Nové státoprávní uspořádání Projev státního prezidenta dr. Emila Háchy po okupaci a po vyhlášení protektorátu. Vysíláno 16.3.1939. (9 min)
  20:09 Rozdělování stravy potřebným Reportáž ing. Josefa Cincibuse z rozdílení stravy občanům v obecním dvoře na Žižkově říšskou organizací NS (skupina Bayern). Vysíláno 23.3.1939. (9 min)
  20:18 O slávě živého slova Úvaha novináře a rozhlasového reportéra dr. Franty Kocourka v den nástupu říšského protektora Konstantina von Neuratha. Vysíláno 5.4.1939. (17 min)
  20:35 My jedeme za poctivou prací Reportáž dr. Franty Kocourka z Wilsonova nádraží v Praze, odkud odjíždí jeden z vlaků vezoucích na práci do Velkoněmecké říše české dělníky. Vysíláno 20.4.1939. (14 min)
  20:49 Slavnostní zahájení prací na první čs. dálnici V úterý 2. května 1939 je na třetím kilometru budoucí trasy u Průhonic slavnostně zahájena stavba dálnice. V devět hodin vykonává sám generální ředitel GŘSD Ing. Václav Nosek první výkop. Na snímku je jeho projev. (9 min)
  21:00 S úctou pěvci Máje Několik záběrů z pozoruhodné reportáže o druhém pohřbu Karla Hynka Máchy 7. května 1939 vybral a s ing. Josefem Cincibusem komentuje Tomáš Černý. (30 min)
  21:30 Projev ke žním Hovoří státní prezident dr. Emil Hácha. Vysíláno 16.7.1939. (6 min)
  21:36 Zahájení českého vysílání z Londýna Na krátké vlně hovoří Jan Masaryk a otevírá každodenní program, jehož poslech je v protektorátu přísně zakázán pod trestem káznice nebo i smrti. Vysíláno 8.9.1939. (4 min)
  21:40 Edvard Beneš z Londýna K bojovému odhodlání vyzývá exilový prezident na krátké vlně BBC. Vysíláno 19.9.1939. (10 min)
  21:50 Emanuel Moravec nad vojenskými plány Domácí protektorátní propaganda v podání nejaktivnějšího představitele české kolaborace. Vysíláno 22.5.1940. (13 min)
  22:03 Stanislav Motl nad válečnými nahrávkami z archivu Známý publicista a znalec historie si vybírá a komentuje snímky nesoucí řadu příběhů. (117 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2015 Český rozhlas