ČRo D-dur

  06:35 John Field: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 As dur Allegro moderato
Poco adagio
Moderato innicente
Hrají Benjamin Frith (klavír) a Northern Sinfonia, řídí David Haslam. (36 min)
  07:11 Attilio Ariosti: Kantáta č. 1. Komorní kantáta pro soprán, flétnu, housle a basso continuo La Rosa Allegro
Largo
Recitativ
Vivace
Hraje Musica Solare. (10 min)
  07:21 Johannes Brahms: Klavírní kvartet č. 3 c moll op. 60 Allegro ma non troppo
Scherzo. Allegro
Andante
Allegro
Hrají Arthur Rubinstein (klavír) a členové Guarneri Quartet. (35 min)
  08:00 Antonio Vivaldi: Koncert pro flétnu zobcovou sopraninovou, smyčcové nástroje a basso continuo C dur R 443 - P 79 - F 6/4 Allegro
Largo
Allegro molto
Hrají Peter Holtslag (flétna zobcová sopraninová) a The Parley Of Instruments, umělecký vedoucí Peter Holman /pítr holmen/. (11 min)
  08:11 Franz Schubert: Impromptus pro klavír D 899 op. 90 Allegro molto moderato
Allegro
Andante
Allegretto
Hraje Ivan Klánský (klavír). (27 min)
  08:39 Hector Berlioz: Requiem op. 5 Requiem et Kyrie. Introitus. Dies irae. Tuba mirum. Quid sum miser.Rex tremendae.Quaerens me
Lacrymosa.Offertorium. Hostias.Sanctus.Agnus Dei .
Zpívají Luciano Pavarotti (tenor) a Ernst-Senff-Chor. Hrají Berlínští filharmonikové, řídí James Levine (85 min)
  10:04 Michael Haydn: Duo concertante pro varhany, violu, smyčcový orchestr a basso continuo Hrají Simon Preston (varhany), Stephen Shingles (viola), Colin Tilney (cembalo) a Academy of St. Martin in the Fields, řídí sir Neville Marriner. (31 min)
  10:35 Georg Philipp Telemann: Cantata sesta TWV 20:22. Kantáta pro sólový hlas a komorní orchestr Recitativ
Árie
Recitativ
Árie
Recitativ
Árie
Zpívá Klaus Mertens (tenor), hraje Les Amis de Philippe /lez ami d filip/, řídí Ludger Rémy. (21 min)
  10:56 Antonín Dvořák: Dechový kvintet F dur B 179 op. 96. Úprava - původní verze Smyčcový kvartet č. 12 Americký Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale. Vivace ma non troppo
Hraje Afflatus Quintet. (27 min)
  11:23 Domenico Scarlatti: Stabat Mater pro smíšený sbor, varhany a basso continuo (violoncello, kontrabas) Zpívá Pražský komorní sbor, sbormistr Josef Pančík, hrají Josef Kšica (varhany)., Soňa Lhotková (violoncello) a Jaromír Černík (kontrabas) (26 min)
  12:00 Franz Schubert: Smyčcový kvartet č. 14 d moll - Smrt a dívka D 810 Allegro vivace
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto
Hraje Amadeus Quartett. (40 min)
  12:40 Maurice Ravel: Koncert pro klavír - levou ruku a orchestr D dur. Jednovětý Lento
Allegro
Hrají Jean Yves Thibaudet /žán iv tybode/ (klavír) a Orchestre symphonique de Montréal /montrealský symfonický orchestr/, řídí Charles Dutoit /šárl dytoa/. (20 min)
  13:00 Carl Maria von Weber: Trio pro flétnu, violoncello a klavír g moll op. 63 J 259. Allegro moderato
Scherzo. Allegro vivace
Schäfers Klage. Andante espressivo
Finale. Allegro
Hraje Kremerata Musica. (24 min)
  13:25 Johann Sebastian Bach: Toccata, adagio a fuga C dur. BWV 564 Toccata
Adagio
Fuga
Hraje Aleš Bárta (varhany). (16 min)
  13:41 Ferenc Liszt: Faustovská symfonie programní symfonie se závěrečným mužským sborem a tenorovým sólem Faust
Gretchen
Mephistopheles, 3. část (mužský sbor, tenor)
Zpívají Kenneth Riegel (tenor) a Tanglewood Festival Chorus, hraje Boston Symphony Orchestra, řídí Leonard Bernstein. (77 min)
  14:58 Louis Couperin: Suita pro cembalo C dur č. I. Prélude / č. 9/
Allemande Le Moutier /Chambonnie /č. 126/
Courante /č. 17/
Sarabande /č. 28/
Sarabande /č. 24/
Passacaille /č. 27/
Hraje Davitt Moroney /devit morony/ (cembalo). (18 min)
  15:16 Zdeněk Fibich: Smyčcový kvartet č. 1 A dur. Allegro grazioso
Andante semplice
Allegretto
Allegro
Hraje Panochovo kvarteto. (22 min)
  15:39 Jean René Francaix: Musique de Cour. Cyklus skladeb pro flétnu, housle a klavír Menuet
Ballade
Scherzo
Badinage
Hrají Roman Novotný (flétna), Jiří Pospíchal (housle) a Ivo Kahánek (klavír). (18 min)
  16:00 Jan Zach: Symfonie pro dvoje housle, violu, violoncello, violon a cembalo D dur Tempo giusto
Andante
Tempo di Minuetto
Hraje Capella Sancta Caecilia, umělecký vedoucí Ivan Ženatý. (11 min)
  16:11 Edvard Hagerup Grieg: Lyrické kusy op. 43. Cyklus skladeb pro klavír - Sešit 3 Sommerfugl
Ensom vandrer
Ihjemmet
Smafugl
Erotikk
Tilvaren
Hraje Gerhard Oppitz (klavír). (17 min)
  16:28 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68. Úprava pro dvoje housle, dvě violy a violoncello Pastorální Allegro ma non troppo. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande
Andante molto mosso. Szene am Bach
Allegro. Lustiges Zusammensein der Landleute
Allegro. Gewitter, Sturm
Allegretto.Hirtengesang, Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm
Hraje Pro Arte Antiqua Praha.
Vyrobeno v ČR. (40 min)
  17:09 František Ignác Antonín Tůma: Stabat Mater Zpívá Gaudium Pragense, sbormistr Lukáš Hurník, hrají Ondřej Melecký (kontrabas), Radek Rejšek (varhany) a Ingeborg Žádná (viola da gamba). (16 min)
  17:25 Leoš Janáček: Sonáta pro klavír es moll 1. X. 1905 Z ulice Předtucha. Con moto
Smrt. Adagio
Hraje Ivo Kahánek (klavír). (13 min)
  17:38 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll op. 74 Patetická - Pathétique Adagio - Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Finale. Adagio lamentoso
Hraje City of Birmingham Symphony Orchestra, řídí Andris Nelsons. (46 min)
  18:25 Josef Mysliveček: Koncert pro housle a orchestr č. 4 B dur Allegro moderato
Larghetto
Presto
Hrají Elizabeth Wallfisch (housle) a The Brandenburg Orchestra, řídí Roy Goodman. (18 min)
  18:43 Dietrich Buxtehude: Benedicam Dominum BuxWV 113. Duchovní koncert pro smíšené hlasy a komorní orchestr Eine Lübecker Abendmusik Zpívá La Capella Ducale, hraje Musica Fiata, řídí Roland Wilson. (12 min)
  18:55 Johannes Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll op. 15 Maestoso - Poco piu moderato
Adagio
Rondo. Allegro non troppo
Hrají Héléne Grimaud /elén grimó/ (klavír) a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, řídí Andris Nelsons. (51 min)
  20:01 Jan Dismas Zelenka: Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55. Lectiones a responsoria pro sólové hlasy, chorálové a sborové hlasy a komorní nástroje Zpívá Collegium Vocale 1704, hraje Collegium 1704, řídí Václav Luks
(159 min)
  22:40 Claude Debussy: Dva tance pro harfu a smyčcové nástroje L 103 Danse sacrée
Danse profane
Hrají Kateřina Englichová (harfa) a Wihanovo kvarteto: Aleš Kaspřík (violoncello). (10 min)
  22:50 Arvo Augustovič Pärt: Tabula rasa. Cyklus skladeb pro dvoje housle, smyčcový orchestr a prepared piano Ludus. Con moto
Silentium. Senza moto
Hrají Tasmin Little (housle), Richard Studt (housle), Robert Aldwinckle (klavír) a Bournemouth Sinfonietta /brnmuth sinfonyjeta/, řídí Richard Studt. (27 min)
  23:17 Olivier Messiaen: Preludia pro klavír La colombe
Chant d'extase dans un paysage triste
Le nombre léger
Instants défunts
Les sons impalpables du reve
Cloches d'angoisse et larmes d'adieu
Plainte calme
Un reflet dans le vent
Hraje Alexander Lonquich (klavír). (36 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2015 Český rozhlas