ČRo D-dur

  04:47 Richard Strauss: Alpská symfonie op. 64 Nacht
Sonnenaufgang
Der Ansteig
Eintritt in den Wald
Wanderung neben dem Bache
Am Wasserfall
Erscheinung
Auf blumige Wiesen
Auf der Alm
Durch Dickicht und Gestrüpp auf irrwegen
Auf dem Gletscher
Gefahrvolle Augenblick
Auf dem Gipfel
Vision
Nebel steigen auf
Die Sonne verdüstert sich allmählich
Elegie
Stille vor dem Sturm
Gewitter und Sturm Abstieg
Sonnenuntergang
Ausklang
Nacht
Hraje Česká filharmonie, řídí Zdeněk Košler. (54 min)
  05:42 Jean Sibelius: Sonáta pro klavír F dur op. 12 Allegro molto
Andantino
Vivacissimo
Hraje Erik Tawaststjerna (klavír).
Vyrobeno v Rakousku. (19 min)
  06:01 Josef Bohuslav Foerster: Symfonie č. 1 d moll op. 9 Adagio
Andante sostenuto
Allegretto scherzando
Allegro energicco
Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, řídí Ondřej Kukal. (25 min)
  06:26 Franz Schubert: Fantazie pro housle a klavír C dur op. posth. 159 Andante molto - Allegretto - Andantino - Allegro vivace
Hrají Adele Anthony (housle) a Jonathan Feldman (klavír). (26 min)
  06:52 Ludwig van Beethoven: Egmont op. 84. Kompletní scénická hudba pro soprán, recitátora a symfonický orchestr.
Recituje Klaus-Jürgen Wussow, zpívá Pilar Lorengarová (soprán), hrají Vídeňští filharmonikové, řídí George Szell.
(48 min)
  07:41 Franz Schubert: Der 92. Psalm D 953. Píseň pro kvartet (soprán, alt, tenor,bas) a baryton sólo Zpívají Rudolf Katzböck (baryton) a Sbor Rakouského rozhlasu, řídí Gottfried Preinfalk. (6 min)
  07:46 Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert pro troje housle, tři violy, tři violoncella, violone a cembalo č. 3 G dur BWV 1048 Urfassung Allegro
Adagio
Allegro
Hraje The Academy of Ancient Music , řídí Christopher Hogwood . (11 min)
  08:00 Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll op. 37 Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro
Hrají Jan Simon (klavír) a Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek. (38 min)
  08:39 Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 5 Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro vivo
Lento allegro
Hraje Stamicovo kvarteto: Bohuslav Matoušek, Josef Kekula (housle), Jan Pěruška (viola) a Vladimír Leixner (violoncello). (27 min)
  09:06 Georg Friedrich Händel: Koncert pro varhany a orchestr g moll HWV 289 op. 4, č. 1 Larghetto e staccato
Allegro
Adagio
Andante
Hrají Jaroslav Tůma (varhany) a Virtuosi di Praga, řídí Oldřich Vlček. (17 min)
  09:24 Alexej Fried: Koncert pro klarinet a orchestr č. 2 Andante maestoso. Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro scherzando. Allegro assai
Hrají Felix Slováček (klarinet) a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Vladimír Válek. (21 min)
  09:45 Carl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur Krebs č. 76 Die Rettung der Andromeda durch Perseus - Zachránění Anrdomedy Perseem Adagio non molto
Presto
Larghetto
Finale. Vivace - Tempo di Minuetto
Hraje Failoni Orchestra, řídí Hanspeter Gmür. (30 min)
  10:16 Vítězslav Novák: Pan Sch 96 op. 43. Klavírní báseň v tónech Prolog - Hory - Moře - Les - Žena
Hraje František Maxián st. (klavír). (53 min)
  11:09 Georg Friedrich Händel: Vodní hudba. Suita č. 1 F dur Overture
Adagio e staccato
Allegro
Andante. Allegro
Allegro
Air
Minuet
Bourrée
Hornpipe
Poco allegro
Alla Hornpipe
Hraje Ars rediviva, řídí Milan Munclinger.
Nahrávka z r. 1973.
(33 min)
  11:42 Antonín Dvořák: Karneval op. 92. Koncertní předehra Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek. (10 min)
  12:00 Josef Mysliveček: Koncert pro housle a orchestr C dur Allegro con spirito - Largo - Allegro
Hrají Shizuka Ishikawa (housle) a Dvořákův komorní orchestr, řídí Libor Pešek. (15 min)
  12:16 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojanské. Hudba ke hře Williama Shakespeara. Zpívají Edith Mathis (soprán), Ursula Boese (alt) a Sbor Bavorského rozhlasu, hraje Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu v Mnichově, řídí Rafael Kubelík. (42 min)
  12:58 Ludwig van Beethoven: Velký oktet pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty Es dur op. 103. Allegro
Andante
Menuetto
Finale. Presto
Hraje Harmonie Českých filharmoniků. (25 min)
  13:24 Domenico Scarlatti: Doppo lungo servire. Kantáta pro altový hlas (kontratenor), smyčcové nástroje a cembalo Recitativ - Árie
Zpívá Kai Wessel (kontratenor), hraje Musica Alta Ripa. (17 min)
  13:41 Michael Haydn: Duo concertante pro varhany, violu, smyčcový orchestr a basso continuo Hrají Simon Preston (varhany), Stephen Shingles (viola), Colin Tilney (cembalo) a Academy of St. Martin in the Fields, řídí sir Neville Marriner. (31 min)
  14:13 Clara Schumann: Klavírní trio g moll op. 17 Allegro moderato
Scherzo. Tempo di Menuetto. Trio
Andante
Allegretto
Hraje Trio Fontenay.
Vyrobeno v Německu. (26 min)
  14:39 Mauro Giuliani: Koncert pro kytaru a smyčcový orchestr č. 1 A dur op. 30 Allegro maestoso
Andantino sicilliano
Alla polacca
Hrají Jozef Zsapka (kytara) a Slovenský komorní orchestr, řídí Bohdan Warchal. (24 min)
  15:03 Robert Schumann: Symfonické etudy a variace op. 13 op. posth Hraje Maurizio Pollini (klavír). (32 min)
  15:36 František Xaver Richter: Sinfonia in F Allegro non troppo
Andante grazioso
Tempo di minuetto
Hraje Pražský komorní orchestr. (18 min)
  16:00 Bohuslav Martinů: Half-Time (Poločas). Rondo pro velký orchestr Hraje Státní filharmonie Brno, řídí Petr Vronský. (10 min)
  16:10 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35 Allegro moderato
Canzonetta. Andante
Finale. Allegro vivacissimo
Hrají Václav Hudeček (housle) a Česká filharmonie, řídí David Oistrach. (36 min)
  16:47 André Campra: L'Europe Galante. Baletní suita pro zpěvní hlasy a orchestr
Prolog - Ouverture
Air. La Discorde et Vénus
La France - L'Espagne - L'Italie - La Turquie
Zpívají Rachel Yakar (soprán), Marianne Kweksilber (soprán) a René Jacobs (kontratenor), hraje La Petite Bande, řídí Gustav Leonhardt. (50 min)
  17:37 Bohuslav Martinů: Thunderbolt P-47. Scherzo pro velký orchestr Hraje Státní filharmonie Brno, řídí Petr Vronský. (11 min)
  17:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 15 d moll K 421 / K 417b Allegro moderato
Andante
Menuetto. Allegretto
Allegretto ma non troppo
Hraje Hagen Quartett. (32 min)
  18:21 Bohuslav Martinů: La Bagarre (Vřava). Allegro pro velký orchestr Hraje Státní filharmonie Brno, řídí Petr Vronský. (9 min)
  18:31 Carl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 1 C dur č. 73. Podle Ovidiových Proměn - Čtvero věků Larghetto
Allegro e vivace
Minuetto con garbo
Finale. Prestissimo - Allegretto
Hraje Failoni Orchestra Budapest, řídí Hanspeter Gmür. (18 min)
  18:50 Bedřich Smetana: Sny. Šest charakteristických skladeb Zaniklé štěstí
Útěcha
V Čechách
V salóně
Před hradem
Slavnost českých venkovanů
Hraje Igor Ardašev (klavír).
Vyrobeno v ČR. (31 min)
  19:21 Jan Křtitel Krumpholtz: Koncert pro harfu a orchestr č. 4 D dur op. 6, č. 2 Allegro
Adagio
Rondeau
Hrají Jana Boušková (harfa) a Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.
Vyrobeno v ČR. (31 min)
  20:01 Leoš Janáček: Taras Bulba. Rapsodie pro orchestr Smrt Andrijova
Smrt Ostapova
Proroctví a smrt Tarase Bulby
Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, řídí Vladimír Válek. (25 min)
  20:25 Vítězslav Novák: Písně zimních nocí op. 30. Cyklus pro klavír Píseň měsíční noci
Píseň bouřlivé noci
Píseň vánoční noci
Píseň noci karnevalové
Hraje Radoslav Kvapil (klavír). (18 min)
  20:44 Marc-Antoine Charpentier: Te Deum D dur. Duchovní moteto pro sóla, sbor a orchestr Zpívají Annick Massis (soprán), Magdalena Kožená (mezzosoprán), Eric Huchet (tenor), Patrick Henckens (tenor), Russel Smythe (baryton), Jean Louis Bindi (bas) a Choeur des Musiciens du Louvre, hraje Les Musiciens du Louvre, řídí Marc Minkowski.
(20 min)
  21:05 František Kovaříček: Koncert pro klarinet a orchestr Allegro moderato
Larghetto
Allegro animato
Hrají Milan Kostohryz (klarinet) a Filmový symfonický orchestr, řídí František Belfín. (20 min)
  21:25 Josef Suk: Epilog op. 37. Symfonická skladba pro orchestr, smíšený sbor, soprán, baryton a bas. Kroky - Píseň matek - Od věčnosti do věčnosti - Tajemný úžas a neklid - Poutník těšitel
Účinkují Zora Jehličková (soprán), Ivan Kusnjer (baryton), Ján Galla (bas), Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lubomír Mátl, Česká filharmonie, dirigent Václav Neumann (39 min)
  22:05 Johann Sebastian Bach: Sonáta pro cembalo d moll BWV 964 Adagio
Fuga. Allegro
Andante
Allegro
Hraje Monika Knoblochová (cembalo). (20 min)
  22:26 Zdeněk Šesták: Hommage a Apollinaire. Poéma - cyklus smíšených sborů a cappella Cesta
Pod mostem Mirabeau. Madrigal diatonico
Cors de chasse
Nápis na hrob Henri Rousseaua celníka
Komedianti
Naposledy ti nesu vřes. Madrigale florido
Fotografie
Bílý sníh. Pastorale giocoso
Zvony
Podzim
Claire de lune
Pražský chodec
Zpívá Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý. (33 min)
  22:59 Carl Czerny: Trio pro housle, lesní roh a klavír č. 1 Es dur op. 105 Allegro
Adagio
Rondo. Allegro scherzando
Hrají Lorenz Nasturica (housle), Radek Baborák (lesní roh) a Kazune Shimizu (klavír). (34 min)
  23:34 Bohuslav Martinů: Rapsodie - koncert pro violu a orchestr Moderato - Molto adagio. Poco allegro. Andante molto tranquillo
Hrají Bohuslav Matoušek (viola) a Česká filharmonie, řídí Christopher Hogwood (23 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas