ČRo D-dur

  11:12 Josef Suk: Zrání op. 34. Symfonická báseň pro velký orchestr Zpívá Liverpoolský filharmonický sbor, hraje Liverpoolská královská filharmonie, řídí Libor Pešek. (42 min)
  12:00 Chris Simpson: Division On A Ground e moll. Variace Hrají Petr Černý (varhany), Petr Wagner (viola da gamba basová) a Jan Krejča (theorba). (8 min)
  12:08 Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č. 2 A dur B 155 op. 81 Allegro ma non tanto
Dumka. Andante con moto
Scherzo (Furiant). Molto vivace
Finale. Allegro
Hrají Jan Panenka (klavír) a Panochovo kvarteto. (42 min)
  12:50 Gustav Mahler: Symfonie č. 4 G dur Bedächtig. Nicht eilen
In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
Ruhevoll. Poco adagio
Sehr behaglich (Gedicht aus Das Knaben Wunderhorn)
Zpívá Magdaléna Hajóssyová (soprán), hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann. (56 min)
  13:47 Albert Roussel: Sonáta pro housle a klavír č. 1 d moll op. 11. Lent
Assez animé
Tres animé
Hrají Václav Snítil (housle) a Josef Hála (klavír). (33 min)
  14:20 Richard Strauss: Don Quixote TrV 184 op. 35. Symfonická báseň Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Kout. (42 min)
  15:02 Josef Suk: Elegie pro housle, violoncello a klavír op. 23. Pod dojmem Zeyerova Vyšehradu Hraje Smetanovo trio. (6 min)
  15:08 Georg Friedrich Händel: Dixit Dominus HWV 232 Dixit Dominus, 1. část (sbor)
Virgam virtutis, 2. část (sólo alt)
Recum principium, 3. část (sólo soprán)
Juravit Dominus, 4. část (sbor)
Tu es sacerdos, 5. část (sbor)
Dominus a dextris tuis, 6. část (sóli všichni kromě altu)
De torrente in via bibet, 7. část (sólo soprán a mezzosoprán)
Gloria Patri, 8. část (sbor)
Zpívají Annick Massis (soprán), Magdalena Kožená (mezzosoprán), Sara Fulgoni (alt), Patrick Henckens (tenor), Kevin McLean-Mair (31 min)
  15:39 César Franck: Symfonické variace pro klavír a orchestr Hrají Ivan Moravec (klavír) a Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek. (17 min)
  16:00 Jiří Antonín Benda: Koncert pro cembalo a smyčcové nástroje F dur Allegretto
Andante
Allegro
Hrají Edita Keglerová (cembalo) a Hipocondria Ensemble. (17 min)
  16:18 Fryderik Chopin: 24 preludií pro klavír op. 28. Hraje Ivan Moravec (klavír). (42 min)
  16:59 Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll op. 68 Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Allegro non troppo ma con brio
Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.
Nahrávka z r. 1987.
Vyrobeno v ČSFR. (45 min)
  17:44 Leoš Janáček: Pohádka. Cyklus skladeb pro violoncello a klavír Con moto
Con moto
Allegro
Hrají Tomáš Jamník (violoncello) a Ivo Kahánek (klavír). (13 min)
  17:58 Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll B 191 op. 104 Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato
Hrají Miloš Sádlo (violoncello) a Česká filharmonie, řídí Václav Neumann. (40 min)
  18:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 23 F dur K 590 Allegro moderato
Allegretto
Menuetto. Allegretto
Allegro
Hraje Pražákovo kvarteto. (31 min)
  19:09 Jan Dismas Zelenka: Immisit Dominus pestilentiam ZWV 58. Kantáta pro sóla, komorní sbor a komorní sólové nástroje Zpívají Hana Blažíková (soprán), David Erler (alt), Tobias Hunger (tenor), Tomáš Král (bas), Barbora Sojková (soprán), Daniela Čermáková (alt), Tomáš Lajtkep (tenor) a Jaromír Nosek (bas), hraje Collegium Marianum /kolegijum maryjánum/, umělecký vedoucí Jana Semerádová.
(21 min)
  19:30 Leoš Janáček: Sinfonietta Allegretto
Andante
Moderato
Allegretto
Allegro
Hraje Česká filharmonie, řídí Karel Ančerl. (22 min)
  20:00 Jan Rychlík: Africký cyklus pro osm dechových nástrojů a klavír - výběr 1. část
5. část
3. část
Hraje členové Agon ensemble, řídí Petr Kofroň. (5 min)
  20:05 Benjamin Britten: Jarní symfonie op. 44. Kantáta pro soprán, alt, tenor, smíšený sbor, chlapecký sbor a orchestr 1. část
2. část
3. část
4. část
Zpívají Milada Šubrtová (soprán), Věra Soukupová (alt), Beno Blachut (tenor), Český pěvecký sbor a Kühnův dětský sbor, sbormistři Josef Veselka a Markéta Kühnová, hraje Česká filharmonie, řídí Karel Ančerl. (44 min)
  20:49 Václav Gunther Jacob: Dixit Dominus. Žalm pro smíšené hlasy a doprovod ze sbírky Anthema Gratiarum Zpívá Capella Regia Praha, hraje Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo. (15 min)
  21:05 Vladimír Sommer: Smyčcový kvartet č. 1 d moll Allegro moderato, melancolico
Adagio ma non troppo
Vivace
Hraje Panochovo kvarteto. (24 min)
  21:29 Leoš Janáček: Zápisník zmizelého. Komorní cyklus pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír Zpívají Dagmar Pecková (alt), Peter Straka (tenor) a členové Pražský filharmonický sbor, sbormistr Pavel Kühn, hraje Márián Lapšanský (klavír). (37 min)
  22:06 Adam Václav Michna z Otradovic: Missa pro defunctis (Mše za zemřelé) Kyrie
Tractus
Sequentia
Offertorium
Sanctus
Agnus Dei
Communio
Requiem pro ultimo ad libitum
Zpívají Milada Čechalová (soprán), Eva Mirgová (soprán), Magdaléna Černá (soprán), Marcin Bornus-Szczycinski (kontratenor), Jan Štětka (kontratenor), Stanislav Předota (tenor), Luboš Moravec (tenor) a Michael Pospíšil (bas), hraje Capella regia musicalis, řídí Robert Hugo. (29 min)
  22:35 Klement Slavický: Sonáta pro klavír Zamyšlení nad životem Grave. Molto allegro impetuoso
Largo misterioso
Molto vivo, deciso
Hraje Milan Langer (klavír). (24 min)
  22:59 Karel Stamic: Koncert pro klarinet, fagot a orchestr B dur Allegro moderato
Andante moderato
Rondo
Hrají Sabine Meyer (klarinet), Sergio Azzolini (fagot) a Academy of St.Martin in the Fields, řídí Iona Brown. (22 min)
  23:21 Miloslav Kabeláč: Sonáta pro violoncello a klavír op. 9 Passacaglia. Grave
Fantasia. Molto adagio
Scherzo. Allegro giocoso
Allegro energico
Hrají Tomáš Jamník a Ivo Kahánek (klavír). (24 min)
  23:45 Jan Dismas Zelenka: Alma Redemptoris Mater. Duchovní skladba Alma Redemptoris Mater - Adagio un poco
Succurre cadenti
Virgo prius - Larghetto piano sempre
Zpívá Hana Blažíková (soprán), hraje Collegium Marianum /kolegijum maryjánum/, umělecký vedoucí Jana Semerádová. (8 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas