ČRo D-dur

  12:00 Sergej Prokofjev: Alexandr Něvský op. 78. Kantáta pro mezzosoprán, sbor a orchestr Rusko pod mongolským jhem
Zpěv o Alexandru Něvském
Křižáci ve Pskově
Ty lide ruský, vzhůru již
Bitva na ledě
Pole mrtvých
Alexandrův vjezd do Pskova
Zpívají Věra Soukupová (mezzosoprán) a Český pěvecký sbor, sbormistr Josef Veselka, hraje Česká filharmonie, řídí Karel Ančerl.
Vyrobeno v ČSFR. (39 min)
  12:39 Maurice Ravel: Trio pro housle, violoncello a klavír a moll Modéré
Pantoum. Assez vif
Passacaille. Tres large
Final. Animé
Hraje Joachim Trio.
Vyrobeno v Německu. (30 min)
  13:09 František Xaver Richter: Koncert pro trubku, smyčcový orchestr a basso continuo D dur Allegro moderato
Andante
Allegro
Hrají Marek Zvolánek (trubka) a Nové pražské kolegium.
Vyrobeno v ČR. (16 min)
  13:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet pro basetový klarinet, dvoje housle, violu a violoncello A dur K 581 Stadler-Quintett Allegretto
Larghetto
Menuetto - Trio 1 - Trio 2
Allegretto con variazioni - Adagio - Allegro
Hrají Ludmila Peterková (basetový klarinet) a Bennewitzovo kvarteto.
Vyrobeno v ČR. (31 min)
  13:57 Pietro Antonio Locatelli: Koncert pro housle, smyčcový orchestr a basso continuo č. 12 D dur op. 3 č. 12. Z cyklu L'Arte del Violino - 12 Concerti per violino con 24 Capricci op. 3 Il Laberinto Armonico, facilis aditus, difficilis exitus Allegro
Capriccio
Largo
Allegro
Capriccio
Hrají Elizabeth Wallfisch (housle) a Raglan Baroque Players, řídí Nicholas Kraemer.
Vyrobeno v Anglii. (25 min)
  14:22 Franz Schubert: Písně. Výběr Auflösung
Hippolits Lied
Der Einsame
Gesänge des Harfners
Gruppe aus dem Tartarus
Herbst
Nacht und Träume
Nachtstück
Im Abendrot
Der Wanderer
Über Wildemann
Der Wanderer an den Mond
Zpívá Dietrich Fischer-Dieskau, hraje Alfred Brendel (klavír).
Vyrobeno v NSR. (55 min)
  15:18 Jan Křtitel Krumpholtz: Koncert pro harfu a orchestr č. 4 D dur op. 6, č. 2 Allegro
Adagio
Rondeau
Hrají Jana Boušková (harfa) a Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.
Vyrobeno v ČR. (31 min)
  16:01 sir Edward Elgar: Symfonie č. 2 Es dur op. 63 Allegro vivace e nobilmente
Larghetto
Rondo. Presto
Moderato e maestoso
Hraje BBC Symphony Orchestra, řídí sir Malcolm Sargent. (55 min)
  16:56 Bohuslav Martinů: Sonáta č. 3 pro housle a klavír H 303 Poco Allegro
Adagio
Scherzo
Lento - Moderato - Allegro
Hrají Marie Fuxová (housle) a Ester Godovská (klavír).
Vyrobeno v ČR.
Natočeno z koncertu. (26 min)
  17:22 Michael Haydn: Der Traum MH 84 - P 133. Pantomima o dvou dějstvích 1. dějství
2. dějství
Recituje Georg Schuchter, zpívají Christiane Boesiger (soprán), Markus Forster (kontratenor) a Robert Holl (bas), hraje Salzburger Hofmusik /zalcburgr hófmuzik/, řídí Wolfgang Brunner.
Vyrobeno v Německu. (55 min)
  18:17 Edvard Hagerup Grieg: Stará norská romance s variacemi pro orchestr op. 51. Úprava - původní verze pro dva klavíry /1891/ Poco tranquillo
Tema. Andantino epressivo
Poco allegro, ma tranquillo
Energico
Allegro leggiero
Poco andante
Maestoso
Allegro scherzando e leggiero
Andante
Andante molto tranquillo
Presto
Tempo di menuetto
Allegro marcato
Tempo di valse
Adagio molto espressivo
Finale. Allegro molto marcato
Pomposo
Prestissimo
Andante molto tranquillo
Hrají Göteborští symfo (22 min)
  18:40 Leoš Janáček: Glagolská mše. Mše pro sólové hlasy, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text Introdukce
Gospodi pomiluj
Slava
Věruju
Svet
Agneče božij
Postludium
Intráda
Zpívají Gabriela Beňačková-Čápová (soprán), Věra Soukupová (alt), František Livora (tenor), Karel Průša (bas) a Pražský filharmonický sbor, sbormistr Josef Veselka, hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.
Nahrávka z veřejného koncertu v Dvořákově síni Domu umělců 5. 1. 1978.
Vyrobeno v ČSFR. (41 min)
  19:21 Camille Saint-Saëns: Trio pro housle, violoncello a klavír č. 2 e moll op. 92 Klavírní trio č. 2 Allegro non troppo
Allegretto
Andante con moto
Grazioso, poco allegro
Allegro
Hraje Joachim Trio.
Vyrobeno v Německu. (36 min)
  20:00 György Ligeti: Volumina. Skladba pro varhany Hraje Hans-Ola Ericsson (varhany).
Vyrobeno v Rakousku. (19 min)
  20:19 Luigi Nono: Contrappunto dialettico alla mente. Skladba pro magnetofonový pás, soprán a smíšené mluvící hlasy Zpívají Liliana Poli (soprán) a Coro da camera della RAI, Roma, hraje magnetofonový pás
Vyrobeno v Německu. (20 min)
  20:40 Olivier Messiaen: Catalogue d'Oiseaux. Cyklus skladeb pro klavír Le Cochard des Alpes - Coracia graculus,č. 1. 1. sešit
Le Loriot - Oriolus oriolus,č. 2. 1. sešit
Le Merle Bleu - Monticola solitarius,č. 3. 1. sešit
Le Traquet Stapazin - Oenanthe hispanica, č. 4. 2. sešit
La Chouette Hulotte - Strix aluco, č. 5. 3. sešit
L'Alouette Lulu - Lullula arborea, č. 6. 3. sešit
Hraje Martin Zehn (klavír).
Vyrobeno v EU. (61 min)
  21:41 Alfred Schnittke: Smyčcový kvartet č. 4 Bez udání tempa
Allegro
Lento
Vivace
Lento
Hraje Kapralova Quartet.
Vyrobeno v ČR.
Nahrávka z veřejného koncertu. (37 min)
  22:18 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 7. Symfonicko-vokální dílo pro sóla, smíšený sbor a orchestr Sedm bran Jerusalémských Magnus Dominus et laudabilis nimis
Si oblitus fuero tui, Jerusalem
De profundis
Si oblius fuero tui, Jerusalem
Lauda Jerusalem
Facta es super me manus Domini
Haec dicit Dominus
Zpívají Olga Pasichnyk (soprán), Aga Mikolaj (soprán), Ewa Marciniec (alt), Wieslaw Ochman (tenor), Romuald Tesarowicz (bas), Boris Carmeli (bas) a Varšavský filharmonický sbor, sbormistr Henryk (61 min)
  23:20 Jindra Nečasová: Před bránou nekonečné cesty. Skladba pro harfu a varhany Hrají Barbora Váchalová (harfa) a Michal Novenko (varhany).
Vyrobeno v ČR. (16 min)
  23:36 Arvo Augustovič Pärt: Symfonie č. 3 First Movement
Second Movement
Third Movement
Hrají Bamberští symfonikové, řídí Neeme Järvi.
Vyrobeno v Rakousku. (22 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas