ČRo D-dur

  00:03 Bedřich Smetana: Libuše T 107. Slavnostní opera o třech dějstvích. Zpívají Marie Podvalová (soprán), Theodor Šrubař (baryton), Karel Kalaš (bas), Beno Blachut (tenor), Jaroslav Veverka (bas), Bořek Rujan (baryton), Ludmila Červinková (soprán), Marta Krásová (alt), Miluše Dvořáková (soprán), Miloslava Fidlerová (soprán), Věra Krilová (alt), Jaroslav Gleich (tenor) a Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbormistr Jiří Pinkas, hraje Symfonický orchestr Pražského rozhlasu, řídí Alois Klíma.
(168 min)
  02:52 Zdeněk Fibich: Smyčcový kvartet č. 2 G dur op. 8 Hraje Panochovo kvarteto. (26 min)
  03:18 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie A dur č.4 op. 90 Allegro vivace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello. Presto
Hraje Česká filharmonie, řídí Gaetano Delogu. (28 min)
  03:46 Fryderyk Chopin: Mazurka pro klavír cis moll op. 63, č. 3 Hraje Adam Harasiewicz (klavír). (5 min)
  04:00 Enrique Granados: Poetické valčíky. Hraje Julian Bream (kytara). (13 min)
  04:14 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr d moll S 4 Allegro
Adagio
Allegro molto
Hrají Alexander Sitkoveckij (housle), Dinorah Varsi (klavír) a Stuttgartský komorní orchestr, řídí Michael Hofstetter. (38 min)
  04:51 Johann Friedrich Fasch: Sonáta pro fagot a basso continuo C dur Largo
Allegro
Andante
Allegro assai
Hraje Epoca Barocca. (16 min)
  05:08 César Franck: Psyché. Symfonická báseň pro smíšený sbor a orchestr Zpívá Choeurs de la RTB-BRT, sbormistr Gilbert Ernst, hraje Orchestre de Liege, řídí Paul Strauss. (47 min)
  05:55 Robert Schumann: Noveletty op. 21 Marcato con forza
Presto con bravura
Leggiero con umore
Tempo di Ballo e giocosso
Strepitoso e festivo
Allegro vivace ed umoroso
Prestissimo
Allegro vivace
Hraje Květoslava Novotná (klavír).
Vyrobeno v ČSFR. (48 min)
  06:44 Isaac Albéniz: Koncertní suita z opery Pepita Jiménez.
Zpívají Susan Chilcottová (soprán), Francesc Garrigosa (tenor) a Dětský sbor de la Maitrise de Badalona , sbormistr Montserrat Pi, hraje Orchestr divadla města Cambra, řídí Josep Pons. (53 min)
  07:37 Leopold Antonín Koželuh: Smyčcový kvartet B dur op. 32, č. 1 Allegro
Andantino
Rondo. Allegretto
Hraje Stamicovo kvarteto. (18 min)
  08:01 Ferenc Liszt: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur Hrají Martha Argerich (klavír) a Londýnský symfonický orchestr, řídí Claudio Abbado. Ferenc Liszt: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur Hrají Martha Argerich (klavír) a Londýnský symfonický orchestr, řídí Claudio Abbado. (18 min)
  08:19 anonym: Cantigas de amigo. Sbírka písní pro mužský hlas, housle, loutnu a citolu "Martin Codax"
Zpívá Drew Minter (kontratenor), hraje Newberry Consort, umělecký vedoucí Mary Springfels. (18 min)
  08:38 Enrique Granados: Poetické valčíky. Hraje Julian Bream (kytara). (13 min)
  08:52 Francois Joseph Gossec: Terribilis est locus iste. Moteto pro sóla a orchestr Terribilis est locus iste
Quam dilecta tabernacula tua
Et enim passer inventi
Beati qui habitant,
Zpívají Kareen Durand (soprán), James Oxley (tenor) a Alain Buet (bas), hraje Les Agrémens, řídí Jean Claude Malgoire. (17 min)
  09:09 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Meditace pro klavír
Hraje Cecile Licad (8 min)
  09:17 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Černošský tanec pro klavír ( Danse de negres)
Hraje Cecile Licad. (10 min)
  09:27 Johann Joachim Quantz: Sonáta triová pro dvě flétny a basso continuo D dur Largo
Allegro
Largo
Allegro
Hrají Mary Oleskiewicz (flétna barokní), Jean Francois Beaudin (flétna barokní), Stephanie Vial (violoncello barokní) a David Schulenberg (cembalo). (14 min)
  09:42 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 Pastorální Allegro ma non troppo (Probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov)
Andante molto mosso (Scéna u potoka)
Allegro (Veselé shromáždění venkovanů)
Allegro (Nečas a bouřka)
Allegretto (Zpěv pastýřů. Šťasné a vděčné pocity po bouři)
Hrají Berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan. (36 min)
  10:18 Alexandr Porfirjevič Borodin: Smyčcový kvartet č. 1 A dur Moderato. Allegro
Andante con moto
Scherzo prestissimo
Andante. Allegro risoluto
Hraje Joachim Quartett: Volker Worlitzsch (housle), Friedemann Kober (housle), Monika Hüls (viola) a Stephan Haack (violoncello). (32 min)
  10:51 William Byrd: In Tempore Paschali. Velikonoční mše pro mužské hlasy a cappella Zpívá Chanticleer, umělecký vedoucí Louis Botto. (19 min)
  11:10 Marin Marais: Suita pro violu da gamba a teorbu e moll z cyklu Quatrieme livre de pieces de violes Prelude
Allemande
Sarabande a l'Espagnol
Gigue la Piquante
La Matelotte
Hrají Susanne Braumann (viola da gamba) a Fred Jacobs (teorba). (11 min)
  11:22 Claude Debussy: Moře. Tři symfonické skici De l'aube a midi sur la mer
Jeux de vagues
Dialogue du vent et de la mer
Hraje Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, řídí Leonard Bernstein. (27 min)
  12:01 Henry Purcell: The Fairy Queen. Suita z hudby k semi opeře podle William Shakespeara Sen noci svatojánské Prelude
Hornpipe
Air
Rondeau
Jig
Prelude
Dance for the Followers of Night
Air
Air. Prelude
Overture
Dance for the Fairies
Dance for the Green Men
Hornpipe
Air
Prelude
Entry Dance
Monkey's Dance
Chaconne
Air
Hraje Pro arte antiqua Praha.
(35 min)
  12:37 George Macfarren: Orpheus, with his lute. Píseň pro chlapecký sbor Zpívá Dresdner Kreuzchor, řídí Roderich Kreile. (4 min)
  12:41 Igor Stravinskij: Orpheus. Balet o třech scénách Hraje Orpheus Chamber Orchestra.
(30 min)
  13:12 Claudio Monteverdi: Ogni amante e guerrier; nel suo gran regno. Madrigal o čtyřech částech pro sólové hla Zpívají Paul Elliott (tenor), Andrew King (tenor) a David Thomas (bas), hraje The Consort of Music: Anthony Rooley (chittarone) a Jakob Lindberg (chittarone). (15 min)
  13:28 Astor Piazzolla: Koncert pro bandoneon, smyčcový orchestr, klavír, harfu a bicí nástroje Allegro marcato
Moderato
Presto
Hrají Pablo Mainetti (bandoneon) a Orquestra de Cambra Teatre Lliure, Barcelona, řídí Josep Pons (22 min)
  13:50 Domenico Zipoli: Psaume Beatus Vir Zpívá Le Coro de Niňos Cantores de Córdoba (Argentina), hraje L'Ensemble Elyma, řídí Gabriel Garrido. (12 min)
  14:03 Isaak Ignaz Moscheles: Sonáta pro violoncello a klavír č. 2 E dur Allegro espressivo e appassionato
Scherzo ballabile. Allegretto quasi allegro
Ballade in böhmische Weise. Andantino
Allegro vivace, ma non troppo

Hrají Jiří Bárta (violoncello) a Hamish Milne (klavír).
(34 min)
  14:37 Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur B 112 op. 60 Allegro non tanto
Adagio
Scherzo (Furiant). Presto
Finale. Allegro con spirito
Hraje Česká filharmonie, řídí Libor Pešek. (44 min)
  15:22 Georg Friedrich Händel: La Lucrezia HWV 145. Kantáta pro sólový hlas a komorní orchestr Zpívá Magdalena Kožená (mezzosoprán), hrají Les Musiciens du Louvre, řídí Marc Minkowski. (17 min)
  15:39 Claude Debussy: Dvě arabesky pro harfu Arabeska č. 1, E dur, Andante con moto
Arabeska č. 2, G dur, Allegretto scherzando
Hraje Maria Graf (harfa). (8 min)
  15:48 Johann Pachelbel: Canon And Gigue. Dvě skladby pro troje housle, violu da gamba a cembalo Canon
Gigue
Hrají Elizabeth Wallfisch (housle), Andrew Parrott (cembalo) a Taverner Players. (5 min)
  16:01 Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 Císařský Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro
Hrají Héléne Grimaud (klavír) a Staatskapelle Dresden, řídí Vladimir Jurowski. (39 min)
  16:41 John Dowland: Arie s variacemi pro kontratenor a loutnu Zpívá Paul Esswood (kontratenor), hraje Jürgen Hübscher (loutna). (18 min)
  16:59 César Franck: Symfonie d moll Lento. Allegro non troppo
Allegretto
Allegro non troppo
Hraje Francouzský národní rozhlasový orchestr, řídí Leonard Bernstein. (43 min)
  17:42 Johann Sebastian Bach: Francouzská suita pro klavír č. 6 E dur BWV 817. Z cyklu Francouzské suity č. 1-6 BWV 812-817 Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Polonaise
Menuet
Bourrée
Gigue
Hraje Andrej Gavrilov (klavír). (17 min)
  18:01 Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života Allegro vivo appassionato
Allegro moderato alla Polka
Largo sostenuto
Vivace
Hraje Janáčkovo kvarteto. (30 min)
  18:32 Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater Zpívají Mirella Freni (soprán) a Tereza Berganza (alt), hrají Gennaro D'Onofria (varhany) a Solisti dell'orchestra Scarlatti Napoli, řídí Ettore Gracis (43 min)
  19:15 Antonín Rejcha: Tria pro lesní rohy op. 82 Lento
Contrepoint double a 1 octave. Allegretto
Allegro
Lento sostenuto. Allegro spiritoso
Menuetto grazioso. Trio
Finale. Allegro scherzando
Hrají Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar a Zdeněk Divoký. (19 min)
  19:34 Vítězslav Novák: Toman a lesní panna op. 40. Symfonická báseň Hraje Státní filharmonie Brno, řídí František Jílek. (25 min)
  20:01 Darius Milhaud: Stvoření světa op. 81. Hudba z baletu Hraje New World Symphony, řídí Michael Tilson Thomas. (18 min)
  20:20 Astor Piazzolla: Čtvero ročních dob v Buenos Aires. Čtyři tanga pro housle, bandoneon, elektrofonickou kytaru, kontrabas a klavír. Primavera Portena - Jaro v Buenos Aires
Verano Porteno - Léto v Buenos Aires
Otono Porteno - Podzim v Buenos Aires
Invierno Porteno - Zima v Buenos Aires
Hrají Pavel Šporcl (housle), Radek Pobořil (harmonika akordeon), Zdeněk Dvořák (kytara elektrofonická), Ondřej Štajnochr (kontrabas) a Milan Svoboda (klavír). (27 min)
  20:48 Emil Viklický: Pocta Josipu Plečnikovi Dopisy Plečnikovi (na motivy textů Alice Masarykové) Viale
Equinox
Na úsvitě 24. 12. 1925
Dar
Milý, dobrý mistře
Zpívá Magdalena Kožená (mezzosoprán), hrají Gergely Ittzés (flétna), Jitka Adamusová (housle), Jana Boušková (harfa), Jan Adamus (hoboj), Emil Viklický (klavír), Pavel Řehoř (marimba), Petr Holub (vibrafon) a Jiří Slavíček (perkuse). (20 min)
  21:10 Sir Edward Elgar: Enigma op. 36. Variace na vlastní téma pro orchestr. Hraje Cincinnaty Symphony Orchestra, řídí Paavo Järvi. (33 min)
  21:43 György Ligeti: Deset skladeb pro dechové kvinteto Molto sostenuto e calmo
Prestissimo minaccioso e burlesco
Lento
Prestissimo leggiero e virtuoso
Presto staccatissimo e leggiero
Presto staccatissimo e leggiero
Vivi, energico
Allegro con delicatezza
Sostenuto, stridente
Presto bizarro et rubato
Hraje Stockholms Filharmonikers Blasarkvintett.
Vyrobeno ve Švédsku. (16 min)
  21:59 Luciano Berio: Folk Songs for voice and orchestra Black Is The Colour...
I Wonder As I Wander...
Loosin Yelav...
Rossignolet du bois
A la femminisca
La donna ideale
Ballo
Motettu de Tristura
Malurous qu'o uno fenno
Lo fiolaire
Azerbaijan Love Song
Zpívá Dagmar Pecková (mezzosoprán), hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.
Vyrobeno v ČR. (24 min)
  22:24 Zdeněk Lukáš: Trio pro housle, violoncello a klavír op. 106 Hraje AD Trio Prague. (21 min)
  22:46 Henri Dutilleux: Timbres, Espace, Mouvement. Cyklus skladeb pro orchestr La Nuit étoilée Premier mouvement
Deuxieme mouvement
Hraje Orchestre National de France, řídí Mstislav Rostropovič. (15 min)
  23:02 Sergej Vasiljevič Rachmaninov: Nešpory. Večerní pobožnosti pro smíšený sbor a cappella Zpívají Olga Borodina (alt), Vladimír Mostovoj (tenor) a Petrohradský komorní sbor - St. Petersburg Chamber Choir, řídí Nikolaj Kornijev.
(56 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas