ČRo D-dur

  00:00 Pablo de Sarasate: Cikánské melodie op. 20 Hrají Itzhak Perlman (housle) a Pittsburský symfonický orchestr, řídí André Previn. (9 min)
  00:09 Jean Baptiste Lully: Divertimento č. II. Ouverture de Psyché
Plainte italienne
Chaconne d'Amadis
Zpívá Guillemette Laurensová (mezzosoprán), hraje Capriccio Stravagante, umělecký vedoucí Skip Sempé. (17 min)
  00:27 Niccolo Paganini: Koncert pro housle a orchestr č. 1 D dur MS 21 op. 6 Allegro maestoso
Adagio
Rondo. Allegro spirituoso
Hrají Hilary Hahn (housle) a Symfonický orchestr Švédského rozhlasu, řídí Eiji Oue. (38 min)
  01:06 Louis Spohr: Notturno für Harmonie- und Janitscharenmusik C dur op. 34. Skladba pro dechové nástroje, kontrabas a bicí nástroje. Marcia. Moderato
Menuetto. Allegro
Andante con variazioni
Polacca
Adagio
Finale. Vivace
Hraje Consortium Classicum, umělecký vedoucí Dieter Klöcker. (29 min)
  01:34 Richard Strauss: Alpská symfonie op. 64. Symfonie pro velký orchestr a varhany - jednovětá Hrají Anton Holzapfel (varhany) a Vídeňští filharmonikové, řídí Christian Thielemann. (54 min)
  02:28 Marin Marais: Suita e moll. Ze sbírky Pieces de violes, II. kniha Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue
Rondeau champetre
Tombeau pour Monsieur de Ste. Colombe
Hrají Laurence Dreyfus (viola da gamba) a Ketil Haugsand (cembalo). (26 min)
  02:55 Franz Schubert: Rosamunde, kněžna kyperská D 797. Scénická hudba ke hře pro mezzosoprán, smíšený sbor a symfonický orchestr na text Helminy von Chézy.. Účinkují Anne Sofie von Otter (mezzosoprán),Sbor Ernsta Senffa, sbormistr Ernst Senff a Evropský komorní orchestr. Řídí Claudio Abbado.
(60 min)
  04:01 Francois André Philidor: Kvartet pro flétnu, dvoje housle a basso continuo č. 3 G dur. Z cyklu L'art de la modulation - Six Quatuors Moderato
Aria 1: Gratioso - Aria 2
Giga. Allegro
Hraje Camerata Köln. (11 min)
  04:12 Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr op. 33. Originální verze Hrají Jiří Bárta (violoncello) a Komorní filharmonie Pardubice, řídí Leoš Svárovský. (20 min)
  04:33 Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur op. 64 č. 5 Hob III/63 Skřivánčí.
Allegro moderato
Adagio. Cantabile
Menuet. Allegretto
Finale. Vivace
Hraje Hagenovo kvarteto: Lucas Hagen a Reiner Schmidt (housle), Veronika Hagenová (viola) a Clemens Hagen (violoncello). (18 min)
  04:51 César Franck: Psyché. Symfonická báseň Spánek Psyché
Psyché unášená vánky
Erotovy zahrady
Psyché a Eros
Hraje Basilejský symfonický orchestr, řídí Armin Jordan. (28 min)
  05:21 Anonym: Dobrotivý derviš. Singspiel o třech aktech. Libreto Emanuel Schikaneder. Účinkují Alan Ewing (derviš), John Aler (Sofrano, turecký princ), Kevin Deas (Mandolino, rybář), Deanne Meeková (Mandolina, rybářova žena) (otrokyně), Sharon Baker (Zenomide, princezna z Basory) (otrokyně), sbor a soubor Boston Baroque, řídí Martin Pearlman. (45 min)
  06:07 Jan Václav Stich-Punto: Kvartet pro lesní roh, housle, violu a violoncello op. 18 č. 1. Allegro maestoso
Adagio
Rondo con variazione. Andantino
Hrají Jindřich Kolář (lesní roh), Vlastimil Holek (housle), Josef Klusoň (viola) a Michal Kaňka (violoncello). (18 min)
  06:25 Camille Saint-Saëns: Koncert pro housle a orchestr č. 1 A dur op. 20 Allegro
Andante espressivo
Tempo 1
Hrají Jean Jacques Kantorow (housle) a Tapiola Sinfonietta, řídí Jean Jacques Kantorow. (11 min)
  06:37 Muzio Clementi: Sonáta pro klavír G dur op. 40 č. 1. Z cyklu 3 Piano Sonatas op. 40 Allegro molto vivace
Adagio. Sostenuto e cantabile
Allegro. Canone primo perpetuo, per moto retto - Canone secondo perpetuo, per moto contrario
Finale. Presto
Hraje Pietro De Maria (klavír). (27 min)
  07:04 Richard Strauss: Don Quijote op. 35. Fantastické variace na téma rytířského charakteru pro orchestr. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu v Mnichově, řídí Lorin Maazel. (42 min)
  07:47 Francois André Philidor: Kvartet pro flétnu, dvoje housle a basso continuo č. 5 C dur. Z cyklu L'art de la modulation - Six Quatuors Adagio - Fuga. Moderato
Andante
Aria con variazioni
Hraje Camerata Köln. (11 min)
  08:01 Antonio Vivaldi: Koncert pro loutnu, violu d'amore, dvoje housle, violu a basso continuo d moll RV 540 Allegro
Largo
Allegro
Hrají Paul O'Dette (loutna) a The Parley of Instruments. (12 min)
  08:13 Franz Schubert: Kantate zu Ehren von Josef Spendou D 472. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr Sóli, sbor
Recitativ - (bas)
Duet - (Waise, Witwe)
Recitativ - (bas)
Sbor
Recitativ - (bas)
Kvartet
Sóli, sbor
Zpívají Edith Mathis (soprán), Gabriele Sima (mezzosoprán), Heiner Hopfner (tenor), Robert Holl (bas) a Chor des ORF, hraje Symphonieorchester des ORF, řídí Lothar Zagrosek. (22 min)
  08:35 Antonio Vivaldi: Koncert pro kytaru, smyčcový orchestr a cembalo C dur RV 425 Allegro
Largo
Allegro
Hrají Christopher Parkening (kytara) a Academy of St. Martin in the Fields, řídí Iona Brown. (14 min)
  08:49 Astor Piazzolla: Six Tango Etudes pro sólovou flétnu Etuda č. 1. Décidé
Etuda č. 2. Anxieux et rubato
Etuda č. 3. Molto marcato e energico
Etuda č. 4. Lento - Meditativo
Etuda č. 5
Etuda č. 6. Avec anxiété
Hraje Patrick Gallois. (22 min)
  09:10 Antonio Vivaldi: Koncert pro fagot, smyčcový orchestr a basso continuo e moll RV 484 Allegro poco
Andante
Allegro
Hrají Milan Turkovič (fagot) a The English Concert, řídí Trevor Pinnock. (12 min)
  09:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Bella mia fiamma, addio!...Resta, oh cara K 528. Árie pro soprán a orchestr Zpívá Danielle de Niese (soprán), hraje Orchestra of the Age of Enlightenment, řídí sir Charles Mackerras. (10 min)
  09:34 Antonio Vivaldi: Koncert pro housle, smyčcový orchestr a basso continuo D dur R 208 Allegro
Grave - Recitativo
Allegro
Hrají Monica Huggett (housle) a European Community Baroque Orchestra, řídí Monica Huggett. (16 min)
  09:51 Antonín Dvořák: Biblické písně B 185 op. 99. Cyklus písní pro nižší hlas a varhany na texty Žalmů Oblak a mrákota jest vůkol Něho
Skrýše má a pavéza má Ty jsi
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
Hospodin jest můj pastýř
Bože! Bože! Píseň novou
Slyš, ó Bože, volání mé
Při řekách babylonských
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Pozdvihuji očí svých k horám
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Zpívá Milan Bürger (bas), hraje Vladimír Roubal (varhany). (28 min)
  10:19 Antonio Vivaldi: Koncert pro dvě mandolíny, dvoje housle, violu a basso continuo G dur RV 532 Allegro
Andante
Allegro
Hrají Paul O'Dette (mandolína), Robin Jeffrey (mandolína) a The Parley of Instruments. (13 min)
  10:33 John Dowland: The First Book Of Songs . Soubor renesančních písnípro smíšené hlasy s doprovodem loutny a viol da gamba Zpívají Emma Kirkby (soprán), John York Skinner (kontratenor), Martyn Hill (tenor) a David Thomas (bas), hrají Anthony Rooley (loutna) a The Consort of Music. (75 min)
  11:48 W. A. Mozart: Předehrak opeře Don Giovanni K 527 Orchestr královské opery Covent Garden v Londýně řídí sir Colin Davis.

(7 min)
  12:01 Henry Purcell: The Gordian Knot Unty'd Overture
Second Music: Aire
Second Music: Minuett
First Act Tune: Aire
Second Act Tune: Rondeau Minuett
Third Act Tune: Aire
Fourth Act Tune: Jigg
Chacone
Hraje Aradia Ensemble, řídí Kevin Mallon. (17 min)
  12:19 Zdeněk Lukáš: Cara mihi semper eris op. 171. Na text středověké studentské latinské poezie Zpívá Nová Česká píseň, sbormistr Zdeněk Vimr. (8 min)
  12:27 Ludwig van Beethoven: Kvintet pro hoboj, tři lesní rohy a fagot Allegro
Adagio molto
Menuetto
Hrají Jiří Mihule (hoboj), Zdeněk Tylšar (lesní roh), Bedřich Tylšar (lesní roh), Vilém Horák (fagot) a Rudolf Beránek (lesní roh). (15 min)
  12:42 Edvard Hagerup Grieg: Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 16 Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato
Hrají Arthur Rubinstein (klavír) a Bostonský symfonický orchestr, řídí Alfred Wallenstein. (29 min)
  13:13 Ernest Chausson: Sedm melodií op. 2. Výběr. Le Colibri
Sérénade italienne
La derniere feuille
Les Papillons
Le Charme
Zpívá Jessye Norman (soprán), hraje Michel Dalberto (klavír). (10 min)
  13:23 Tomasso Giovanni Albinoni: Concerti a cinque op. 5. Cyklus skladeb pro koncertantní housle, smyčcový orchestr a basso continuo. č. 1, B dur
č. 2, F dur
č. 3, D dur
č. 4, G dur
č. 5, a moll
č. 6, C dur
č. 7, d moll
č. 8, F dur
č. 9, e moll
č. 10, A dur
č. 11, g moll
č. 12, C dur
Hrají I Musici di Roma.
(78 min)
  14:41 Jan Antonín Losy: Suita A dur Allemande
Courante
Gavote
Sarabanda
Double
Gigue
Hraje Milan Zelenka (kytara). (11 min)
  14:53 Bohuslav Martinů: Hymnus k sv. Jakubu pro sóla, sbor a komorní soubor Recituje Petr Haničinec, zpívají Richard Novák (bas), Natálie Romanová (soprán), Drahomíra Drobková (alt) a Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbormistr Pavel Kühn, hrají Jan Hora (varhany) a členové Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. (16 min)
  15:10 Antonín Dvořák: Ze Šumavy op. 68. Charakteristické skladby pro klavír na 4 ruce Na přástkách, Allegro molto
U Černého jezera, Lento
Noc Filipojakubská, Molto vivace
Na čekání, Allegro comodo
Klid, Lento e molto cantabile
Z bouřlivých dob, Allegro con fuoco
Hrají Igor Ardašev a Renata Ardaševová. (27 min)
  15:38 George Gershwin: Rapsodie v modrém. Verze pro klavír a jazzový orchestr Hrají James Levine (klavír) a Chicagský symfonický orchestr, řídí James Levine. (17 min)
  16:00 Georg Friedrich Händel: Hudba k ohňostroji HWV 351. Cyklus skladeb pro orchestr Ouverture. Adagio - Allegro - Lentement - Allegro da capo
Bourrée
La Paix. Largo alla Siciliana
La Réjouissance. Allegro
Menuet č. 1
Menuet č. 2
Hraje Orpheus Chamber Orchestra. (19 min)
  16:20 Joseph Haydn: Symfonie č. 104 D dur "Londýnská" Adagio - Allegro
Andante
Menuet. Allegro - Trio - Menuet
Finale. Spiritoso
Hrají Berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan. (29 min)
  16:50 Giovanni Pierluigi da Palestrina: Stabat Mater. Sekvence k Velkému Pátku pro smíšené hlasy a cappella Zpívají Elmer Iseler Singers, řídí Elmer Iseler. (11 min)
  17:02 Bedřich Smetana: Trio pro housle, violoncello a klavír g moll op. 15 Moderato assai
Allegro ma non agitato
Finale. Presto
Hraje Dvořákovo trio. (29 min)
  17:32 Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij: Duchovní koncert č. 28. Z cyklu 35 duchovních pravoslavných sborových koncertů Zpívá Ruský státní symfonický sbor, sbormistr Valerij Poljanski. (11 min)
  17:42 Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij: Duchovní koncert č. 29. Z cyklu 35 duchovních pravoslavných sborových koncertů Zpívá Ruský státní symfonický sbor, sbormistr Valerij Poljanski. (9 min)
  17:51 Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij: Duchovní koncert č. 30. Z cyklu 35 duchovních pravoslavných sborových koncertů Zpívá Ruský státní symfonický sbor, sbormistr Valerij Poljanski. (13 min)
  18:04 Giovanni Battista Pergolesi: Concertino pro komorní orchestr č. 1 G dur. Grave. Allegro
Grave
Allegro
Hraje Sukův komorní orchestr, řídí Julius Karr-Bertoli. (16 min)
  18:20 Igor Stravinskij: Suite d'apres des themes, fragments et morceaux de Giambattista Pergolesi pro housle a klavír z baletu Pulcinella Introductione
Serenata
Tarantella
Gavotta con due variazioni
Minuetto e finale
Hrají Anthony Marwood (housle) a Thomas Ades (klavír). (16 min)
  18:37 Jean Baptiste Lully: Te Deum laudamus. Hymnus "Tebe, Bože, chválíme" pro pět sólistů, dva sbory a orchestr Zpívají Jennifer Smith (soprán), Francine Bessac (soprán), Zeger Vandersteene (kontratenor), Louis Devos (tenor), Philipp Huttenlocher (bas) a A coeur joie, sbormistr Georges de Kermel, hraje Komorní orchestr Jeana-Francoise Paillarda, řídí Jean Francois Paillard. (40 min)
  19:18 Jan Václav Hugo Voříšek: Variace pro klavír a violoncello op. 9 Hrají Ivan Klánský (klavír) a Marek Jerie (violoncello). (15 min)
  19:33 Mateo Flecha st: El Fuego. Vícehlasá skladba s instrumentálním doprovodem - Ensalada Zpívá Studium Musicae Valencia, hraje Hespérion XX, řídí Jordi Savall. (20 min)
  20:01 John Cage: Second Construction. Skladba pro čtyři interprety bicích nástrojů Hraje Kroumata Percussion Ensemble. (7 min)
  20:09 Richard Strauss: Josephs-Legende. Symfonické fragmenty z baletu Hraje Buffalo Philharmonic Orchestra, řídí JoAnn Falletta. (24 min)
  20:33 Jean Francaix: Dechový kvintet č. 1 Andante tranquillo - Allegro assai
Presto
Thema. Andante - Variation 1-5
Tempo di marcia francese
Hraje Kammervereinigung Berlin. (21 min)
  20:54 Helen Buchholtz: Sonáta pro klavír cis moll Hraje Marco Kraus (klavír). (12 min)
  21:07 Leoš Janáček: Glagolská mše pro sóla, sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text Introdukce
Gospodi pomiluj (Kyrie)
Sláva (Gloria)
Věruju (Credo)
Svet (Sanctus a Benedictus)
Agneče Božij (Agnus Dei)
Postludium (varhany sólo)
Intráda
Zpívají Libuše Domanínská (soprán), Věra Soukupová (alt), Beno Blachut (tenor), Eduard Haken (bas) a Pražský filharmonický sbor, sbormistr Josef Veselka, hrají Jaroslav Vodrážka (varhany) a Česká filharmonie, řídí Karel Ančerl.
Vyrobeno v ČR. (40 min)
  21:47 Marin Marais: Suita e moll. Ze sbírky Pieces de violes, II. kniha Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue
Rondeau champetre
Tombeau pour Monsieur de Ste. Colombe
Hrají Laurence Dreyfus (viola da gamba) a Ketil Haugsand (cembalo). (26 min)
  22:15 Igor Stravinskij: Le Chant du Rossignol. Symfonická poéma Hraje Clevelandský symfonický orchestr, řídí Pierre Boulez.
(21 min)
  22:36 Orlando de Lasso: Il Canzoniere di Messe Francesco Petrarca. Výběr písní na Petrarcovy texty pro smíšené hlasy a instrumentální doprovod Solo e pensoso a 5
S'una fede amorosa a 8
Di pensier in pensier a 6
Tutto'l di piango a 5
Cantai, hor piango a 5
Che fai, alma?, a 7
La ver' l'aurora a 5
Mia benigna fortuna a 5
Io son si stanco sotto a 5
I'vo piangendo a 5
Zpívá a hraje Huelgas Ensemble, řídí Paul van Nevel. (52 min)
  23:29 Manuel Maria Ponce: Sonatina meridional Campo (Allegretto)
Copla (Andante)
Fiesta (Allegro con brio)
Hraje Jozef Zsapka (kytara). (10 min)
  23:39 Claude Debussy: Rapsodie pro saxofon altový a orchestr Hrají John Harle (saxofon altový) a Academy of St. Martin in the Fields, řídí sir Neville Marriner. (11 min)
  23:50 Claude Debussy: Clair de lune. Píseň pro soprán a klavír na text Paula Verlaina. Zpívá Julie Kaufmann, hraje Irwin Gage. (4 min)

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas